Rozpoczął się proces składania oświadczeń o rozliczeniu w ramach procesu umorzeń subwencji finansowych w ramach Tarczy Finansowej 1.0

13 maja 2021

Szanowni Państwo,

przypominamy, że rozpoczął się proces składania Oświadczeń o rozliczeniu w ramach procesu umorzeń subwencji finansowych w ramach Tarczy Finansowej 1.0, których wypłata dokonywana była przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. (PFR) w ubiegłym roku. Każdy Przedsiębiorca posiadający aktywne saldo subwencji przed rocznicą zawarcia umowy z PFR otrzyma wiadomość SMS z Banku Pocztowego S.A. o udostępnieniu Formularza umorzenia w swojej bankowości elektronicznej. Wiadomości z Banku będą wysyłane na numer telefonu komórkowego znajdującego się w kartotece firmowej zatem prosimy o weryfikację czy Państwa dane są aktualne. W przypadku zidentyfikowania nieaktualnych danych prosimy o niezwłoczne udanie się do najbliższej placówki Banku Pocztowego S.A. lub kontakt z naszą infolinią pod numerem: (52) 349-94-99, celem aktualizacji danych.

Brak otrzymania wiadomości SMS z Banku nie wpływa na widoczność Formularza umorzenia w bankowości, zatem zachęcamy do weryfikacji statusu Państwa umorzenia w terminie kilku dni przed upływem roku od zawarcia umowy z PFR. Status umorzenia: "Uruchomiony" oznacza możliwość złożenia Formularza.

Formularz umorzenia będzie udostępniony Państwu w określonym przedziale czasowym, aby go otworzyć wystarczy zalogować się do swojej bankowości, wybrać zakładkę "Wnioski", "Tarcza Finansowa PFR dla Mikrofirm/MSP", następnie "Twoje wnioski o subwencje PFR", "Złóż wniosek" i "Złóż oświadczenie".

 

 

Jak prawidłowo uzupełnić Formularz?

Krok 1.

Formularz zawiera propozycję PFR w zakresie wysokości subwencji finansowej podlegającej zwrotowi. Będzie to wstępnie uzupełnione oświadczenie o rozliczeniu. Nie wszystkie pola formularza będą jednak uzupełnione, niektóre będą wymagały wypełnienia przez Klienta. Propozycja PFR zostanie sporządzona w oparciu o informacje uzyskane przez PFR z baz danych m.in. ZUS, Ministerstwa Finansów lub KAS.
Ważne: Na początku, po udostępnieniu propozycji PFR, będą mogli Państwo się z nią tylko zapoznać, co oznacza, że nie będzie możliwości natychmiastowego podpisania wstępnej wersji oświadczenia o rozliczeniu i jego złożenia. Możliwość edytowania propozycji PFR uzyskają Państwo dopiero od dnia, w którym zacznie biec termin na złożenie przez Państwa oświadczenia o rozliczeniu subwencji.
Przypominamy, że oświadczenie o rozliczeniu subwencji finansowej można złożyć nie wcześniej niż pierwszego dnia po upływie 12 miesięcy liczonych od dnia wypłacenia subwencji finansowej oraz nie później niż w terminie 10 dni roboczych od upływu 12 miesięcy liczonych od dnia wypłacenia subwencji finansowej.


Krok 2. Sprawdzenie treści oświadczenia


Przed podpisaniem oświadczenia o rozliczeniu subwencji finansowej prosimy o weryfikację jego treści, m.in. czy wszystkie wymagane pola dot. wyliczenia umorzenia subwencji finansowej zostały uzupełnione, a także czy dane zawarte w oświadczeniu są prawidłowe. Pola należy uzupełnić w oparciu o dane faktyczne.
Ważne: Podpisanie oświadczenia o rozliczeniu (złożenie go), bez dokonywania w nim zmian dotyczących kwoty subwencji finansowej do zwrotu, będzie oznaczać, że zgadzają się Państwo na wyliczoną przez PFR wysokością tej kwoty (kwota bezsporna). W takim przypadku, nie będzie możliwości późniejszego zakwestionowania tej kwoty w postępowaniu wyjaśniającym.

 

Krok 3. Uzupełnienie brakujących danych


Większość danych potrzebnych do wyliczenia wysokości umorzenia subwencji finansowej PFR otrzyma m.in. z ZUS, KAS czy innych rejestrów publicznych. Niektóre pola będą wymagały samodzielnego uzupełnienia.
Chodzi tu o wypełnienie:
- oświadczenia o wysokości straty na sprzedaży (dotyczy tylko MŚP) – w przypadku nieuzupełnienia tego pola, PFR przyjmie wartość straty = 0,
- oświadczenia o spadku przychodów – w przypadku braku danych w rejestrach (dotyczy listy kodów PKD uprawniających do 100% umorzenia subwencji),
- innych oświadczeń - np. o odpowiedzialności karnej, o przeniesieniu rezydencji podatkowej (jeśli wymagane) czy o przekształceniu.
Po poprawnym wprowadzeniu danych w bankowości elektronicznej, zostanie Państwu przedstawiony zmieniony projekt oświadczenia o rozliczeniu, zawierający wprowadzone modyfikacje i uzupełnienia.  
Będzie można zapoznać się z nim w formie elektronicznej, wydrukować go i zapisać elektronicznie.
Ważne: Prosimy o sprawdzenie wszystkich danych zawartych w oświadczeniu o rozliczeniu, weryfikując ich zgodność z danymi w odpowiednich urzędach. W przypadku rozbieżności, wyjaśnienia należy dokonać w odpowiednich urzędach (bez udziału Banku), jeszcze przed popisaniem i złożeniem oświadczenia, mając na uwadze termin na jego złożenie.


Krok 4. Podpisanie oświadczenia


Oświadczenie o rozliczeniu musi zostać podpisane przez osobę składającą to oświadczenie za pomocą kodu SMS wysyłanego na numer telefonu z kartoteki osoby fizycznej. Prosimy o weryfikację czy Państwa dane są aktualne. W przypadku zidentyfikowania nieaktualnych danych prosimy o niezwłoczny kontakt z Bankiem, w celu aktualizacji. Wysłanie wiadomość SMS nastąpi po naciśnięciu na przycisk "Podpisz" znajdujący się na ostatniej stronie wniosku.

 

Zachęcamy do śledzenia informacji na stronie PFR, w tym do zapoznania z materiałem przewodnim dla Przedsiębiorców, znajdującym się pod tym linkiem.
Pozdrawiamy,

Bank Pocztowy S.A.

chat z konsultantem