Informujemy, że 1 września 2019 roku Bank Pocztowy S.A. wprowadza zmiany w tabeli oprocentowania

29 sierpnia 2019

Informujemy, że od dnia 1 września 2019 roku ulegają zmianie tabele oprocentowania aktualnie oferowanych oraz wycofanych z oferty, rachunków i lokat w Banku Pocztowym S.A. dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (zwane dalej „Tabelą oprocentowania”).

 

Podstawą prawną zmiany Tabeli oprocentowania jest § 29 ust. 2 pkt. 6 i 7 „Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków oraz wydawania i obsługi kart płatniczych w Banku Pocztowym S.A. dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą”, na podstawie których Bank dokonał zmiany oprocentowania rachunku rozliczeniowego o charakterze oszczędnościowym oraz rachunków lokat terminowych, z uwagi na zmianę wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw oraz zmiany oprocentowania obligacji emitowanych przez Skarb Państwa.

 

Komunikat oprocentowania rachunków i lokat

Komunikat oprocentowania produktów wycofanych z oferty

 

 

chat z konsultantem