Zmiany we wpłatach gotówkowych realizowanych w placówkach Poczty Polskiej na rachunki Pocztowe Konto Firmowe

29 października 2021

Informujemy, że z dniem 1 listopada 2021 roku opłata za wpłaty gotówkowe na rachunki Pocztowe Konto Firmowe dokonywane w placówka Poczty Polskiej, pobierana będzie bezpośrednio od wpłacającego (w formie gotówkowej lub w formie płatności kartą).

chat z konsultantem