Możliwość zamawiania hasła do Telekonta w Pocztowy24

11 grudnia 2020

Wprowadziliśmy możliwość zamawiania hasła do obsługi telefonicznej "Telekonto" w systemie bankowości internetowej Pocztowy24.

Zamówienie hasła do Telekonta jest proste - wystarczy zalogować się do Pocztowy24, następnie wejść w Ustawienia i wybrać opcję Zamów hasło do Telekonta. Nowa funkcjonalność jest bezpieczna. Generowanie hasła trzeba potwierdzić kodem SMS lub certyfikatem. Po autoryzacji jednorazowe hasło zostanie wysłane SMS-em na numer telefonu Klienta.

W kolejnym kroku po nawiązaniu połączenia z Infolinią Banku należy zmienić hasło jednorazowe na hasło własne. W usłudze Telekonto Klient może m.in. sprawdzić stan konta i historię operacji, zrobić przelew do kontrahenta zaufanego, sprawdzić listę aktywnych lokat, zmienić lub odblokować hasło do bankowości internetowej. Po identyfikacji hasłem Klient może również połączyć się z Konsultantem, u którego może zrealizować m.in. przelew do dowolnego odbiorcy.

 

chat z konsultantem