Informacja w sprawie wprowadzenia obowiązku raportowania schematów podatkowych

29 stycznia 2019

 

Informujemy, że w dniu 1.01.2019 r. weszła w życie Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 2193), która nakłada na Bank nowe obowiązki sprawozdawcze polegające na raportowaniu tzw. schematów podatkowych.


W związku z powyższym informujemy, że Bank może być zobowiązany do raportowania transakcji realizowanych przez Klientów Banku do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, jeżeli zidentyfikuje wskazane w Ustawie tzw. cechy rozpoznawcze schematu podatkowego. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na stronie Związku Banków Polskich.

chat z konsultantem