Obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT

5 grudnia 2017

 

Od dnia 01.01.2018 roku wszyscy podatnicy VAT mają obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT (rejestr sprzedaży i zakupów VAT) i przesyłania jej jako JPK_VAT.
JPK jest to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, która wynika z ewidencji VAT za dany okres. Dane do  utworzenia JPK_VAT są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo - księgowych przedsiębiorstwa. Przesyła się go w wersji elektronicznej w określonym układzie i formacie, do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

Szczegółowe zakres informacji o JPK znajdują się na stronie Ministerstwa Finansów

chat z konsultantem