Zmiana Taryfy Opłat i Prowizji od 1.01.2018 roku

29 listopada 2017

 

Informujemy, iż z dniem 1.01.2018 r. Bank Pocztowy S.A. wprowadza zmiany w Taryfie opłat i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych (zwana dalej „Taryfą”) w części dotyczącej osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną.

 

Od dnia 1.01.2018 r. przelewy do ZUS będą realizowane jako przelew Elixir na rachunek przeznaczony do opłacania składek, wskazany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Opłata za przelewnie Elixir do ZUS będzie pobierana zgodnie z TOiP jak za standardowy przelew wykonywany na rachunek w innym banku. W Taryfie w części dotyczącej osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą zostały usunięte zapisy mówiące o realizacji przelewów do ZUS. Podstawę prawną do zmian w Taryfie stanowi ustawa z dnia 11 maja 2017 roku o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.

chat z konsultantem