Zmiany w usłudze przelewów natychmiastowych

20 października 2017

 

W związku z ulepszeniem usługi przelewu natychmiastowego, Bank informuje, iż z dniem 1 grudnia 2017 roku zmianie ulegają Zasady realizacji przelewów natychmiastowych  w Banku Pocztowym S.A(dalej „Zasady”) - po zmianie usługa przelewu natychmiastowego będzie realizowana jak dotychczas przez instytucje płatniczą - Blue Media Spółka Akcyjna oraz dodatkowo za pośrednictwem Krajowej Izby Rozliczeniowej (KIR).

 

Niezależnie od instytucji płatniczej, za pośrednictwem której Bank będzie realizował przelew natychmiastowy, nie ulegają zmianie terminy wykonania przelewu natychmiastowego, ani wysokość opłaty za przelew natychmiastowy określone odpowiednio w Zasadach i w aktualnie obowiązującej Taryfie opłat i prowizji.

 

Podstawa prawna dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: § 33 ust. 2 pkt 1) „Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków w Banku Pocztowym S.A. dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą”.

Podstawa prawna dla osób fizycznych: § 36 ust. 2 pkt 1) oraz § 37 „Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków dla osób fizycznych w Banku Pocztowym S.A.".

chat z konsultantem