Krok 1
Wybierz rachunek rozliczeniowy, z którego chcesz opłacić fakturę VAT.

Krok 2

Zaznacz opcję „Płatność podzielona”.

Krok 3

Zobaczysz powiązany z rachunkiem rozliczeniowym rachunek VAT wraz z dostępnymi środkami.

Krok 4

Wprowadź kwotę brutto faktury i kwotę VAT, a także numer faktury oraz  numer identyfikacyjny  dostawcy ( NIP, REGON, PESEL, inne).

Krok 5

Po zatwierdzeniu przelewu, rachunek VAT zostanie obciążony kwotą podatku VAT, zaś rachunek rozliczeniowy kwotą netto wynikającą z faktury.