Archiwalne regulaminy i formularze

Konta

Komunikat dotyczący terminów i trybu realizacji usług płatniczych, minimalnych kwotach lokat i dopłat do lokat, wpłatomatach oraz zasadach zgłaszania wypłat z rachunków powyżej określonej kwoty obowiązujący, dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą obowiązujący od 15.12.2023 r. do 18.01.2024 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Umowa o prowadzenie rachunków, o kartę płatniczą oraz o świadczenie usług drogą elektroniczną dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej obowiązująca od 06.11.2023 - 13.06.2024

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Umowa o prowadzenie rachunków, o kartę płatniczą oraz o świadczenie usług drogą elektroniczną dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą obowiązująca od 06.11.2023 - 13.06.2024

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Arkusz informacyjny dla deponentów obowiązujący do 31.07.2023 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Komunikat dotyczący terminów i trybu realizacji usług płatniczych, minimalnych kwotach lokat i dopłat do lokat, wpłatomatach oraz zasadach zgłaszania wypłat z rachunków powyżej określonej kwoty obowiązujący, dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą obowiązujący do 19.03.2023 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Oświadczenia o CRS - dla osób fizycznych prowadzących działalność obowiązuje do 02.07.2023 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Oświadczenia o statusie FATCA obowiązujące do 02.07.2023 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Komunikat dotyczący terminów i trybu realizacji usług płatniczych, minimalnych kwotach lokat i dopłat do lokat, wpłatomatach oraz zasadach zgłaszania wypłat z rachunków powyżej określonej kwoty obowiązujący, dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą obowiązujący od 20.03.2023 r. do 29.06.2023 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Komunikat dotyczący terminów i trybu realizacji usług płatniczych, minimalnych kwotach lokat i dopłat do lokat, wpłatomatach oraz zasadach zgłaszania wypłat z rachunków powyżej określonej kwoty obowiązujący, dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą obowiązujący od 30.06.2023 r. do 06.07.2023 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Komunikat dotyczący terminów i trybu realizacji usług płatniczych, minimalnych kwotach lokat i dopłat do lokat, wpłatomatach oraz zasadach zgłaszania wypłat z rachunków powyżej określonej kwoty obowiązujący, dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą obowiązujący od 06.07.2023 r. do 10.07.2023 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Umowa o prowadzenie rachunków, o kartę płatniczą oraz świadczenie usług drogą elektroniczną dla spółki cywilnej obowiązuje od 18.03.2022 r. do 31.07.2023 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Umowa o prowadzenie rachunków, o kartę płatniczą oraz świadczenie usług drogą elektroniczną dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą obowiązuje od 18.03.2022 r. do 31.07.2023 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Komunikat dotyczący terminów i trybu realizacji usług płatniczych, minimalnych kwotach lokat i dopłat do lokat, wpłatomatach oraz zasadach zgłaszania wypłat z rachunków powyżej określonej kwoty obowiązujący, dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą obowiązujący od 11.07.2023 r. do 13.08.2023

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oraz wydawania i obsługi kart płatniczych w Banku Pocztowym S.A. dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą obowiązujący od dnia 01.01.2022 r. do 31.10.2023 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Umowa o prowadzenie rachunków, o kartę płatniczą oraz o świadczenie usług drogą elektroniczną dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej obowiązująca od 01.08.2023 r. do 05.11.2023 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Umowa o prowadzenie rachunków, o kartę płatniczą oraz o świadczenie usług drogą elektroniczną dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą obowiązująca od 01.08.2023 r. do 05.11.2023 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Komunikat dotyczący terminów i trybu realizacji usług płatniczych, minimalnych kwotach lokat i dopłat do lokat, wpłatomatach oraz zasadach zgłaszania wypłat z rachunków powyżej określonej kwoty obowiązujący, dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą obowiązujący od 14.08.2023 r. do 14.12.2023 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Umowa o prowadzenie rachunków, o kartę płatniczą oraz świadczenie usług drogą elektroniczną dla spółki cywilnej obowiązująca od 01.01.2022 r. do 17.03.2022 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Umowa o prowadzenie rachunków, o kartę płatniczą oraz świadczenie usług drogą elektroniczną dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą obowiązująca od 01.01.2022 r. do 17.03.2022 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Komunikat dotyczący terminów i trybu realizacji usług płatniczych, minimalnych kwotach lokat i dopłat do lokat, wpłatomatach oraz zasadach zgłaszania wypłat z rachunków powyżej określonej kwoty obowiązujący, dla osób fizycznych prowadzących działalność go

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Komunikat dotyczący terminów i trybu realizacji usług płatniczych, minimalnych kwotach lokat i dopłat do lokat, wpłatomatach oraz zasadach zgłaszania wypłat z rachunków powyżej określonej kwoty obowiązujący, dla osób fizycznych prowadzących działalność go

Plik w formacie PDF

pobierz plik

REGULAMIN otwierania i prowadzenia rachunków oraz wydawania i obsługi kart płatniczych w Banku Pocztowym S.A. dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą obowiązujący od 01.01.2021r. do 30.06.2021 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Komunikat dotyczący terminów i trybu realizacji usług płatniczych, minimalnych kwotach lokat i dopłat do lokat, wpłatomatach oraz zasadach zgłaszania wypłat z rachunków powyżej określonej kwoty obowiązujący, dla osób fizycznych prowadzących działalność go

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Umowa o prowadzenie rachunków, o kartę płatniczą oraz świadczenie usług drogą elektroniczną dla spółki cywilnej obowiązuje od 11.03.2021r. do 16.05.2021 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Umowa o prowadzenie rachunków, o kartę płatniczą oraz świadczenie usług drogą elektroniczną dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą obowiązuje od 11.03.2021 r. do 16.05.2021 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Komunikat dotyczący terminów i trybu realizacji usług płatniczych, minimalnych kwotach lokat i dopłat do lokat, wpłatomatach oraz zasadach zgłaszania wypłat z rachunków powyżej określonej kwoty obowiązujący, dla osób fizycznych prowadzących działalność go

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Komunikat dotyczący terminów i trybu realizacji usług płatniczych, minimalnych kwotach lokat i dopłat do lokat, wpłatomatach oraz zasadach zgłaszania wypłat z rachunków powyżej określonej kwoty obowiązujący, dla osób fizycznych prowadzących działalność go

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Oświadczenia o statusie FATCA obowiązuje od 15.12.2019 r. do 10.03.2021 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Umowa o prowadzenie rachunków, o kartę płatniczą oraz świadczenie usług drogą elektroniczną dla spółki cywilnej obowiązuje od 01.01.2021r. do 10.03.2021r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Umowa o prowadzenie rachunków, o kartę płatniczą oraz świadczenie usług drogą elektroniczną dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą obowiązuje od 01.01.2021 r. do 10.03.2021 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Komunikat dotyczący terminów i trybu realizacji usług płatniczych, minimalnych kwotach lokat i dopłat do lokat, wpłatomatach oraz zasadach zgłaszania wypłat z rachunków powyżej określonej kwoty obowiązujący, dla osób fizycznych prowadzących działalność go

Plik w formacie PDF

pobierz plik

REGULAMIN otwierania i prowadzenia rachunków oraz wydawania i obsługi kart płatniczych w Banku Pocztowym S.A. dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą obowiązujący od 01.07.2020 r. do 31.12.2020r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Umowa o prowadzenie rachunków, o kartę płatniczą oraz świadczenie usług drogą elektroniczną dla spółki cywilnej obowiązuje od 01.10.2020 r. do 31.12.2020r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Umowa o prowadzenie rachunków, o kartę płatniczą oraz świadczenie usług drogą elektroniczną dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą obowiązuje od 01.10.2020 r. do 31.12.2020r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Komunikat dotyczący terminów i trybu realizacji usług płatniczych, minimalnych kwotach lokat i dopłat do lokat, wpłatomatach oraz zasadach zgłaszania wypłat z rachunków powyżej określonej kwoty obowiązujący, dla osób fizycznych prowadzących działalność go

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Umowa o prowadzenie rachunków, o kartę płatniczą oraz świadczenie usług drogą elektroniczną dla spółki cywilnej obowiązuje od 01.07.2020 r. do 29.09.2020 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Umowa o prowadzenie rachunków, o kartę płatniczą oraz świadczenie usług drogą elektroniczną dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą obowiązuje od 01.07.2020 r. do 29.09.2020 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Umowa o prowadzenie rachunków, o kartę płatniczą oraz świadczenie usług drogą elektroniczną dla spółki cywilnej obowiązuje od 15.12.2019 do 30.06.2020 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Umowa o prowadzenie rachunków, o kartę płatniczą oraz świadczenie usług drogą elektroniczną dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą obowiązuje od 15.12.2019 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

REGULAMIN otwierania i prowadzenia rachunków oraz wydawania i obsługi kart płatniczych w Banku Pocztowym S.A. dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą obowiązujący od dnia 15.12.2019 r. do 30.06.2020 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Komunikat oprocentowania produktów wycofanych dla Klientów Segmentu Mikroprzedsiębiorstw od 15.04.2020 do 30.06.2020 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Komunikat oprocentowania rachunków i lokat dla Klientów Segmentu Mikroprzedsiębiorstw od 15.04.2020

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oraz wydawania i obsługi kart płatniczych dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub działalność rolniczą w Banku Pocztowym S.A.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Komunikat dotyczący terminów i trybu realizacji usług płatniczych, minimalnych kwotach lokat i dopłat do lokat, wpłatomatach oraz zasadach zgłaszania wypłat z rachunków powyżej określonej kwoty obowiązujący od 28.01.2020 r. do 15.04.2020 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

REGULAMIN otwierania i prowadzenia rachunków oraz wydawania i obsługi kart płatniczych w Banku Pocztowym S.A. dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą obowiązujący od dnia 1.11.2019 r. do 14.12.2019 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Komunikat dotyczący terminów i trybu realizacji usług płatniczych, minimalnych kwotach lokat i dopłat do lokat, wpłatomatach oraz zasadach zgłaszania wypłat z rachunków powyżej określonej kwoty obowiązujący od 26.09.2019 r. do 27.01.2020 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Komunikat dotyczący terminów i trybu realizacji usług płatniczych, minimalnych kwotach lokat i dopłat do lokat, wpłatomatach oraz zasadach zgłaszania wypłat z rachunków powyżej określonej kwoty obowiązujący od 29.08.2019 r. do 25.09.2019 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Umowa o prowadzenie rachunków, o kartę płatniczą oraz świadczenie usług drogą elektroniczną dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą obowiązuje od 14.06.2019 r. do 14.12.2019 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Umowa o prowadzenie rachunków, o kartę płatniczą oraz świadczenie usług drogą elektroniczną dla spółki cywilnej obowiązuje od 14.06.2019 r. do 14.12.2019 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Oświadczenia o CRS - dla osób fizycznych prowadzących działalność obowiązuje od 01.09.2019 r. do 14.12.2019 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Oświadczenia o CRS - instytucje obowiązuje od 01.09.2019 r. do 14.12.2019 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Oświadczenia o statusie FATCA obowiązuje od 01.09.2019 r. do 14.12.2019 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

REGULAMIN otwierania i prowadzenia rachunków oraz wydawania i obsługi kart płatniczych w Banku Pocztowym S.A. dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą obowiązujący od dnia 27.09.2019 r. do 31.10.2019 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

REGULAMIN otwierania i prowadzenia rachunków oraz wydawania i obsługi kart płatniczych w Banku Pocztowym S.A. dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą obowiązujący od dnia 14.09.2019 r. do 26.09.2019 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

REGULAMIN otwierania i prowadzenia rachunków oraz wydawania i obsługi kart płatniczych w Banku Pocztowym S.A. dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą obowiązujący od dnia 14.06.2019 r. do 13.09.2019 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Oświadczenia o CRS - dla osób fizycznych prowadzących działalność obowiązuje od 20.12.2018 r. do 31.08.2019 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Oświadczenia o CRS - instytucje obowiązuje od 20.12.2018 r. do 31.08.2019 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Oświadczenia o statusie FATCA obowiązuje od 20.12.2018 r. do 31.08.2019 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

REGULAMIN otwierania i prowadzenia rachunków oraz wydawania i obsługi kart płatniczych w Banku Pocztowym S.A. dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą obowiązujący od dnia 20.12.2018 r. do 13.06.2019 r

Plik w formacie PDF

pobierz plik

REGULAMIN otwierania i prowadzenia rachunków oraz wydawania i obsługi kart płatniczych w Banku Pocztowym S.A. dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą obowiązujący od dnia 25.11.2018 do 19.12.2018 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Umowa o prowadzenie rachunków, o kartę płatniczą oraz świadczenie usług drogą elektroniczną dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą obowiązuje od 20.12.2018 r. do 13.06.2019 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Umowa o prowadzenie rachunków, o kartę płatniczą oraz świadczenie usług drogą elektroniczną dla spółki cywilnej obowiązuje od 20.12.2018 do 13.06.2019 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Umowa o prowadzenie rachunków, o kartę płatniczą oraz świadczenie usług drogą elektroniczną dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą do 19.12.2018 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

REGULAMIN otwierania i prowadzenia rachunków oraz wydawania i obsługi kart płatniczych w Banku Pocztowym S.A. dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą obowiązujący od 13.08.2018 r. do dnia 24.11.2018 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

REGULAMIN otwierania i prowadzenia rachunków oraz wydawania i obsługi kart płatniczych w Banku Pocztowym S.A. dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą obowiązujący od dnia 1.07.2018 r. do 12.08.2018 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

REGULAMIN otwierania i prowadzenia rachunków oraz wydawania i obsługi kart płatniczych w Banku Pocztowym S.A. dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą obowiązujący od dnia 07.05.2018 r. do 30.06.2018 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

REGULAMIN otwierania i prowadzenia rachunków oraz wydawania i obsługi kart płatniczych w Banku Pocztowym S.A. dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą obowiązujący od dnia 1.01.2018 r. do 06.05.2018 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

REGULAMIN otwierania i prowadzenia rachunków oraz wydawania i obsługi kart płatniczych w Banku Pocztowym S.A. dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą obowiązujący od 01.12.2017 r. do 31.12.2017 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

REGULAMIN otwierania i prowadzenia rachunków oraz wydawania i obsługi kart płatniczych w Banku Pocztowym S.A. dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą obowiązujący od 01.01.2016 r. do 30.11.2017 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

REGULAMIN otwierania i prowadzenia rachunków oraz wydawania i obsługi kart płatniczych w Banku Pocztowym S.A. dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą obowiązujący od 11.10.2015 r. do 31.12.2015 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

REGULAMIN otwierania i prowadzenia rachunków oraz wydawania i obsługi kart płatniczych w Banku Pocztowym S.A. dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą obowiązujący od 01.06.2015 r. do 10.10.2015 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

REGULAMIN otwierania i prowadzenia rachunków oraz wydawania i obsługi kart płatniczych w Banku Pocztowym S.A. dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą obowiązujący od 22.10.2012 r. do 31.05.2015 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

REGULAMIN otwierania i prowadzenia rachunków oraz wydawania i obsługi kart płatniczych w Banku Pocztowym S.A. dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą obowiązujący od 02.2012 r. do 21.10.2012 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Oświadczenia o CRS - dla osób fizycznych prowadzących działalność - obowiązujące do 19.12.2018

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Oświadczenia o CRS - instytucje - obowiązujące do 19.12.2018

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Oświadczenia o statusie FATCA obowiązujące do 19.12.2018

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Komunikat dotyczący terminów i trybu realizacji usług płatniczych, minimalnych kwotach lokat i dopłat do lokat, wpłatomatach oraz zasadach zgłaszania wypłat z rachunków powyżej określonej kwoty obowiązujący do 31.03.2019 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Komunikat dotyczący terminów i trybu realizacji usług płatniczych, minimalnych kwotach lokat i dopłat do lokat, wpłatomatach oraz zasadach zgłaszania wypłat z rachunków powyżej określonej kwoty obowiązujący od 01.04.2019 r. do 28.08.2019 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Taryfy Opłat i Prowizji

Taryfa Opłat i Prowizji dla Klientów Segmentu Mikroprzedsiębiorstw obowiązująca od dnia 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Taryfa Opłat i Prowizji dla Klientów Segmentu Mikroprzedsiębiorstw obowiązująca od dnia 01.07.2020 r. do 02.08.2020 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Taryfa Opłat i Prowizji dla Klientów Segmentu Mikroprzedsiębiorstw obowiązująca od dnia 15.12.2019 r. do 30.06.2020 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Taryfa Opłat i Prowizji obowiązująca od dnia 27.09.2019 do 14.12.2019 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Taryfa Opłat i Prowizji obowiązująca od dnia 01.08.2019 r. do dnia 26.09.2019 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Taryfa Opłat i Prowizji obowiązująca od dnia 20.12.2018 do 31.07.2019 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Taryfa Opłat i Prowizji obowiązująca od dnia 1.07.2018 do 19.12.2018 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Taryfa Opłat i Prowizji obowiązująca od 7.05.2018 r do 30.06.2018 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Taryfa Opłat i Prowizji obowiązująca od 02.04.2018 r. do 05.2018 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Taryfa Opłat i Prowizji obowiązująca od 17.07.2017 r. do 01.04.2018 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Taryfa Opłat i Prowizji obowiązująca od 01.03.2017 r. do 16.07.2017 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Taryfa Opłat i Prowizji obowiązująca od 06.2016 r. do 28.02.2017 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Taryfa Opłat i Prowizji obowiązująca od 04.2016 do 3.06.2016 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Taryfa Opłat i Prowizji obowiązująca od 29.02.2016 r. do 04.2016 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Taryfa Opłat i Prowizji obowiązująca od 09.2015 r.do 28.02.2016 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Klienci EnveloBanku - Bankowość Cyfrowa Banku Pocztowego S.A.

chat z konsultantem