Jakub Słupiński

Jakub Słupiński

Prezes Zarządu Banku Pocztowego

Odpowiada za Obszar Zarządzania Strategicznego i Finansów


Życiorys

Absolwent automatyki na Akademii Górniczo-Hutniczej oraz zarządzania na Swinburne University of Technology w Melbourne. Założyciel i prezes (1988-1995) jednej z pierwszych, większych polskich firm komputerowych – Qumak (firma giełdowa).

Inicjator powstania (w 1996 r.) i prezes firmy doradczo - szkoleniowej PM Doradztwo Gospodarcze. Jest także członkiem Rady Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. Pełnił również rolę mentora w międzynarodowym projekcie Early Warning Europe, mającym na celu udzielanie pomocy firmom i przedsiębiorcom przeżywającym trudności i sytuacje kryzysowe. Pomysłodawca i odpowiedzialny za realizację dużych projektów doradczych oraz szkoleniowych. Mocno zaangażowany w obszar doradztwa strategicznego oraz sukcesyjnego.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie nadzoru właścicielskiego, jako członek rad nadzorczych wielu spółek (zarówno z udziałem Skarbu Państwa, jak i prywatnych). W latach 2016-2020 był Członkiem Rady Nadzorczej Banku Pocztowego. W tym samym okresie był także związany z Pocztą Polską, zajmując w ostatnim czasie stanowisko Dyrektora Biura Strategii Poczty Polskiej.

Jakub Słupiński spełnia wymogi odpowiedniości określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe.

chat z konsultantem