Michał Leski

Michał Leski

Wiceprezes Zarządu Banku Pocztowego

Odpowiada za Obszar Informatyki i Rachunkowości

Życiorys

Doktor nauk prawnych (Instytut Nauk Prawnych PAN), absolwent  Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej oraz studiów Executive MBA w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie i Apsley Business School – London.

Posiada długoletnie doświadczenie w zakresie nadzoru korporacyjnego i obsługi prawnej podmiotów sektora finansowego, a także w pracach rad nadzorczych spółek z kapitałem państwowym oraz prywatnym. Jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. Od 1998 r. związany z Pocztą Polską, zajmując się obsługą prawną i nadzorem właścicielskim w ramach Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej, m.in. na stanowisku Dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego (w latach 2006-2011) oraz Dyrektora Biura Prawnego i Nadzoru Właścicielskiego (w latach 2016-2020). W latach 2011-2016, w ramach własnej kancelarii prawnej, doradzał podmiotom sektora usług finansowych. 

Michał Leski spełnia wymogi odpowiedniości określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe.

chat z konsultantem