22
MAR 2021
Planowane prace administracyjne
Informujemy, że w czwartek 25 marca br. od godziny 01:00 do godziny 04:00 będą prowadzone prace administracyjne, w wyniku których...
Zobacz więcej
18
MAR 2021
Planowane prace administracyjne
Informujemy, że w związku z planowanymi pracami technicznymi w dniu 19.03.2021 (piątek) od 20:00 do 23:00, mogą wystąpić problemy ze składaniem wniosków.
Zobacz więcej
17
MAR 2021
Dostosowanie do ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 924/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie płatności transgranicznych - informowanie po realizacji transakcji.
W związku z obowiązkiem dostosowawczym do ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 924/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie płatności transgranicznych, Bank Pocztowy S.A. od dnia 19 kwietnia 2021 r. będzie przekazywał Państwu w formie elektronicznej informację o łącznej kwocie opłat za przeliczenie waluty jako wartości procentowej marży w stosunku do najbardziej aktualnego referencyjnego kursu wymiany euro, ogłoszonego przez Europejski Bank Centralny (EBC), w odniesieniu do transakcji  zrealizowanych kartą płatniczą w walucie unijnej innej niż waluta prowadzonego rachunku.
Zobacz więcej
16
MAR 2021
Wyniki Banku Pocztowego za 2020 r
Wyniki Banku Pocztowego za 2020 r. pod silną presją COVID-19 i odpisów na tzw. małe TSUE. Bank wdraża Plan Naprawy. Aktualna strategia zakłada 40 mln zł zysku netto w 2024 r.
Zobacz więcej
11
MAR 2021
EnveloBank zmienił się w Bank Pocztowy
Od dziś wszyscy Klienci Banku Pocztowego mogą korzystać z nowoczesnej bankowości internetowej i mobilnej. Bankowość EnveloBank zmieniła się w nową bankowością internetową Pocztowy24 oraz aplikację mobilną „Pocztowy”.
Zobacz więcej
08
MAR 2021
Planowana przerwa w dostępie do usług Banku Pocztowego
Informujemy, że w związku z planowanymi pracami modernizacyjnymi w dniu 10.03.2021 (środa) od 16:00 do 19:00, mogą wystąpić  przerwy w dostępie do oferty Banku w usłudze Market Cyfrowy w Bankowości Internetowej i Mobilnej.
Zobacz więcej
08
MAR 2021
Przerwa w działaniu płatności internetowych oraz brak możliwości przyłączenia karty do portfeli cyfrowych
Informujemy, że w czwartek 11 marca br. od godziny 01:00 do godziny 04:00 będą prowadzone prace administracyjne, w wyniku których...
Zobacz więcej
01
MAR 2021
Sieć wpłatomatów Planet Cash dostępna dla Klientów Banku Pocztowego
Bank Pocztowy S.A. z przyjemnością informuje, że od dnia 1 marca 2021 r. sieć wpłatomatów dostępnych dla Klientów Banku została rozszerzona o wpłatomaty Planet Cash.
Zobacz więcej
01
MAR 2021
Planowana przerwa w dostępie do usług Banku Pocztowego
Informujemy, że w związku z planowanymi pracami modernizacyjnymi, od 05.03.2021 (piątek) od 21:35 do 06.03.2021 (sobota) maksymalnie do 03:00, mogą wystąpić  przerwy w dostępie do usług Banku Pocztowego, w tym Bankowości Internetowej i Mobilnej oraz Infolinii.
Za niedogodności przepraszamy
Zobacz więcej
24
LUT 2021
Planowane prace administracyjne
W dniu 1 marca 2021 r. od godziny 00:00 do godziny 06:00 prowadzone będą prace administracyjne. W związku z tym, w godzinach 00:30 - 01:00 mogą występować krótkotrwałe (kilkusekundowe) przerwy w autoryzacji transakcji w POS i bankomatach
Zobacz więcej