Wyniki Banku Pocztowego za 2020 r. pod silną presją COVID-19 i odpisów na tzw. małe TSUE. Bank wdraża Plan Naprawy. Aktualna strategia zakłada 40 mln zł zysku netto w 2024 r.
Czytaj więcej...