Z przyjemnością informujemy, że z myślą o wygodzie Klientów, wprowadziliśmy kilka zmian, które ułatwią kontakt z naszą Infolinią.

 

Skróciliśmy IVR – oznacza to, że Osoba dzwoniąca na Infolinię Banku, po nawiązaniu połączenia, usłyszy tylko cztery następujące komunikaty w menu głównym:

1. Jeśli chcesz zastrzec kartę wybierz  *

2. Jeśli jesteś naszym klientem wybierz  1

3. Odblokowanie Bankowości Internetowej wybierz  2

4. Połączenie z konsultantem wybierz  0

Ułatwi to m.in. szybkie połączenie z Konsultantem Infolinii. W zależności od wybranego znaku, Klient prowadzony jest dalej. Szczegółowy opis nowego IVR znajduje się tutaj.

 

Uprościliśmy telefoniczną identyfikację Klienta – każdy Klient Banku Pocztowego posiada unikatowe dane do identyfikacji (NIK – który otrzymuje od Banku w momencie podpisania umowy) oraz 6-cio cyfrowe hasło do bankowości telefonicznej (dawniej Telekonto), które Klient ustala samodzielnie. W celu identyfikacji na Infolinii, Klient proszony będzie o podanie numeru NIK oraz pełnego 6-co cyfrowego hasła do bankowości telefonicznej, bez konieczności zatwierdzania # po każdym kroku. Dzięki temu nikt już nie będzie miał trudności z wpisaniem trzech wybranych przez system cyfr hasła.

 

Dodatkowo zmieniliśmy nazwę Telekonto na bankowość telefoniczną. Tak, jak mamy bankowość internetową czy bankowość mobilną, spójna jest nazwa bankowości telefonicznej. Bankowość telefoniczna jest bowiem kolejnym kanałem do samodzielnej obsługi swoich produktów w Banku Pocztowym – tym razem drogą telefoniczną.

 

Mamy nadzieję, że te zmiany znacznie ułatwią załatwianie spraw bankowych przez telefon.

 

Zachęcamy do kontaktu 52 3499 499 i poznania nowego „głosu” naszej Infolinii.