Od 1 stycznia 2022 r. wnioski o świadczenie wychowawcze na okres świadczeniowy, który trwa do 31 maja 2022 r. będzie przyjmował Zakład Ubezpieczeń Społecznych. ZUS będzie też wypłacał świadczenia przyznane w 2022 r.

 

Natomiast gminy będą kontynuowały wypłaty świadczeń przyznanych w 2021 r. do 31 maja 2022 r. Dlatego osoby, które już pobierają świadczenie wychowawcze lub złożą wniosek do końca 2021 r. nie będą musiały składać do ZUS wniosku na okres świadczeniowy, który już trwa.

 

Od 1 stycznia 2022 r. wnioski o świadczenie wychowawcze z Programu Rodzina 500 plus na okres świadczeniowy, który trwa do 31 maja 2022 r. będzie można złożyć wyłącznie elektronicznie, za pomocą:

 

  • Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
  • portalu Emp@tia,
  • bankowości elektronicznej.

 

Bank Pocztowy umożliwi składanie wniosków przekazywanych do ZUS od 25 stycznia.

 

Wnioski o świadczenie wychowawcze z Programu Rodzina 500 plus na okres świadczeniowy, który będzie trwał od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. będzie można złożyć również wyłącznie elektronicznie od 1 lutego 2022 r.

 

Rodzina 500 plus to świadczenie wychowawcze przyznane przez państwo w wysokości 500 zł miesięcznie na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 lat.

 

Rodzice mogą otrzymać świadczenie wychowawcze bez względu na wysokość dochodów.

 

Aby otrzymać świadczenie wychowawcze, trzeba złożyć wniosek (obecny okres świadczeniowy trwa do 31 maja 2022 r.) Do końca 2021 r. wnioskodawca składa wniosek do właściwego ze względu na miejsce swojego zamieszkania urzędu miasta/gminy, ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy (np. centrum świadczeń). Wniosek może złożyć:

 

  • elektronicznie za pomocą:

- Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,

- portalu Emp@tia,

- bankowości elektronicznej.

  • osobiście w urzędzie,
  • za pośrednictwem poczty.

 

Więcej informacji o 500 plus.

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2407 ze zm.) oraz Ustawa z 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1981).