Wyższe oprocentowanie na Lokacie z Funduszem

6 grudnia 2022

Bank Pocztowy wprowadza atrakcyjne rozwiązanie dla Klientów indywidualnych zainteresowanych większym zyskiem, niż na standardowej lokacie. Produkt Lokata z Funduszem jest połączeniem funduszu inwestycyjnego oraz korzystnie oprocentowanej lokaty terminowej, której oprocentowanie  wynosi  nawet 8% w skali roku, w zależności od wybranego wariantu.

Oprocentowania klasycznych lokat w dalszej mierze nie zachęca do systematycznego oszczędzania, zmuszając klientów do poszukiwania bardziej atrakcyjnych form gromadzenia kapitału. Jedną z nich jest oferowana przez Bank Pocztowy Lokata z Funduszem. Łączy ona w sobie standardową lokatę terminową z funduszem inwestycyjnym. Wybierając taką formę oszczędzania klient decyduje się na ulokowanie części określonej kwoty na standardowym depozycie i części w funduszu inwestycyjnym. 

- Lokata z Funduszem ma wiele zalet, których nie mają zwykłe lokaty terminowe. Przede wszystkim umożliwia uzyskanie atrakcyjnego oprocentowania na części depozytowej. Daje możliwość zainwestowania środków w alternatywne produkty jakimi są fundusze inwestycyjne oraz wykorzystuje mechanizm dywersyfikacji – czyli lokowania oszczędności w różne rozwiązania finansowemówi Joanna Moskalik, Naczelnik Wydziału Produktów Płatniczych, Depozytowych i Inwestycyjnych Banku Pocztowego. - W Banku Pocztowym oferujemy klientom dwie możliwości takiej Lokaty z Funduszem: 30/70 lub 50/50. W naszym przypadku część inwestycyjna lokowana jest w jeden wybrany przez Klienta Subfundusz: POCZTOWY Konserwatywny, POCZTOWY Obligacji lub POCZTOWY Stabilny, natomiast część depozytowa zostaje ulokowana na lokacie 3-miesięcznej ze stałym oprocentowaniem - dodaje Joanna Moskalik.

Niezależnie od wybranego rodzaju Lokaty z Funduszem, Bank Pocztowy określił minimalną wpłatę na kwotę 3 000 zł. Suma ta zostanie rozdzielona w zależności od wybranej przez klienta opcji. W przypadku Lokaty z Funduszem 30/70 należy wpłacić min. 900 zł na lokatę 3-miesięczną z oprocentowaniem stałym 8% w skali roku oraz min. 2 100 zł na fundusz inwestycyjny na okres min. 12 miesięcy. Jeśli Klient zdecyduje się na Lokatę z Funduszem 50/50 będzie zobligowany wpłacić min. 1 500 zł na lokatę 3-miesięczną z oprocentowaniem stałym 7% w skali roku oraz min. 1 500 zł na fundusz inwestycyjny na okres min. 12 miesięcy.

Produkt Lokata z Funduszem dostępny jest wyłącznie dla Klientów posiadających rachunek 

w Banku Pocztowym. Umowę na nowy produkt można zawrzeć jedynie w stacjonarnych placówkach bankowych. Bank zastrzega sobie prawo do odmowy otwarcia produktu Klientom, którzy nie należą do rynku docelowego Funduszu albo gdy poziom ich wiedzy i doświadczenia wskazuje, że nie jest to produkt dla nich odpowiedni.

Szczegółowe informacje dotyczące produktu znajdują się na stronie www Banku Pocztowego: https://www.pocztowy.pl/indywidualni/inwestycje-i-oszczednosci/lokata-z-funduszem/

chat z konsultantem