Ogłoszenie dotyczące postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Pocztowego S.A. nadzorującego obszar Zarządzania Strategicznego i Finansów.

7 marca 2023

Rada Nadzorcza Banku Pocztowego S.A. z siedzibą w Bydgoszczy zgodnie z § 13 ust. 1a Statutu Spółki ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na Prezesa Zarządu Banku Pocztowego S.A. nadzorującego obszar Zarządzania Strategicznego i Finansów. 

Pisemne zgłoszenia kandydatów do pełnienia funkcji objętej niniejszym postępowaniem kwalifikacyjnym należy składać w dniach roboczych w godz. od 9.00 do 14.00,  w terminie do dnia 20.03.2023 roku do godz. 14.00, na adres: Bank Pocztowy S.A., ul. Puławska 111B, 02-707 Warszawa, w zamkniętych kopertach z adnotacją na kopercie: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Pocztowego S.A. nadzorującego obszar Zarządzania Strategicznego i Finansów  – NIE OTWIERAĆ przed dniem 20.03.2023 roku”. 

Ogłoszenie

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego 

Załącznik 1 do regulaminu

Załącznik 2 do regulaminu 

Załącznik 3 do regulaminu

Załącznik 4 do regulaminu 

Załącznik P.A do regulaminu

Załącznik P.B do regulaminu

Załącznik P.C do regulaminu 

Załącznik P.D do regulaminu

Załącznik P.Eb do regulaminu

Załącznik P.Fb do regulaminu

Załącznik P.Gb do regulaminu

Załącznik P.H so regulaminu

Załącznik P.I do regulaminu

Załącznik P.J do regulaminu

chat z konsultantem