Likwidacja subfunduszu IPOPEMA Dłużny

9 maja 2024

IPOPEMA TFI poinformowało o zamiarze likwidacji subfunduszu IPOPEMA Dłużny. Zostanie on przejęty przez subfundusz IPOPEMA ObligacjiOba fundusze inwestują głównie w polskie obligacje długoterminowe, przy czym IPOPEMA Dłużny w większym stopniu w fundusze obligacji skarbowych. 

Fundusz przejmujący – IPOPEMA Obligacji wypada lepiej na tle konkurencji. Ma wysoką ocenę 5a w comiesięcznym rankingu Analizy.pl. Jest też ponad trzykrotnie większy od funduszu przejmowanego. Na koniec marca zarządzał 160 mln zł. Oba fundusze mają opłatę za zarządzanie na tym samym poziomie tj. 1,65% w skali roku.

WAŻNE!

  • od 14 czerwca 2024 r. nie będą przyjmowane wpłaty oraz zlecenia nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa do subfunduszu IPOPEMA Dłużny
  • 21 czerwca 2024 r. IPOPEMA TFI przydzieli każdemu uczestnikowi subfunduszu IPOPEMA Dłużny jednostki uczestnictwa subfunduszu IPOPEMA Obligacji w odpowiedniej liczbie.

Sam proces połączenia subfunduszy:

  • przebiegnie bez konieczności angażowania Klienta
  • nie wywołuje zdarzenia podatkowego
  • nie jest związany z jakimikolwiek kosztami po stronie Klienta

Więcej informacji tutaj.

chat z konsultantem