Wysokość marży dla kart Mastercard

Marże dla transakcji kartami Mastercard w walutach obowiązujących na terenie EOG

Ważne informacje

Zgodnie z art. 3a ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 924/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie płatności transgranicznych we Wspólnocie oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2560/2001 z późn. zm., Bank Pocztowy S.A. informuje, że przy płatnościach dokonywanych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), oprócz różnic w stosowanych kursach walutowych względem kursów publikowanych przez Europejski Bank Centralny, Bank nie pobiera żadnych prowizji ani opłat za przeliczenie waluty związanych z transakcjami płatniczymi realizowanymi w oparciu o karty płatnicze wydawane przez Bank Pocztowy S.A. 

Przeliczanie waluty dla karty Mastercard:
- w przypadku transakcji w walucie euro (EUR) stosowany jest kurs sprzedaży euro Banku Pocztowego S.A. wg tabeli,
- w przypadku pozostałych walut przeliczenie na euro wg kursu Mastercard, a następnie przeliczenie na złote wg kursu sprzedaży euro Banku Pocztowego S.A.

MARŻE DLA TRANSAKCJI KARTAMI MASTERCARD W WALUTACH OBOWIĄZUJĄCYCH NA TERENIE EOG

Informacja o łącznej kwocie opłat za przeliczenie waluty dla transakcji płatniczych dokonanych kartami w walutach państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, innych niż waluta prowadzonego rachunku, wyrażonej jako wartość procentowa marży w stosunku do najbardziej aktualnego referencyjnego kursu wymiany euro ogłoszonego przez Europejski Bank Centralny (tj. zgodnie z art. 3a ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (WE) nr 924/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie płatności transgranicznych we Wspólnocie oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2560/2001):

Wysokość marży dla kart Mastercard

Dane z dnia 16.06.2024 r.

EUGiWEUR3,26%
CzechyCZK3,59%
NorwegiaNOK3,43%
SzwecjaSEK3,61%
DaniaDKK3,29%
IslandiaISK4,26%
SzwajcariaCHF3,55%
WęgryHUF4,53%
RumuniaRON4,21%
BułgariaBGN3,26%

Wysokość marży zależy od aktualnych kursów wymiany walut. Ostateczna wysokość marży dla danej transakcji jest wyliczana po otrzymaniu przez Bank transakcji do rozliczenia i przekazywana do klienta w mailu przesyłanym przez Bank na adres Klienta zdefiniowany w systemach Banku. Klient może zrezygnować z otrzymywania mailowych powiadomień o wysokości marży składając dyspozycję poprzez infolinię oraz w usłudze bankowości internetowej lub w placówkach Banku.

chat z konsultantem