Warunki oferty

Pocztowa Pożyczka hipoteczna to korzystny sposób zaciągania kredytu z przeznaczeniem na dowolny cel.
Pożyczasz gotówkę, a zabezpieczeniem spłaty jest nieruchomość. Dzięki temu możesz otrzymać gotówkę na dłuższy okres, z atrakcyjnym oprocentowaniem.

Wysokość pożyczki

od 50 000 zł do
500 000 zł

Okres kredytowania

do 30 lat

Waluta pożyczki

PLN

RRSO dla kredytu o okresowo (5 lat) stałym oprocentowaniu z przykładu reprezentatywnego Pocztowa Pożyczka Hipoteczna

8,97%

RRSO dla kredytu o zmiennym oprocentowaniu w całym okresie z przykładu reprezentatywnego Pocztowa Pożyczka Hipoteczna

5,92%

Data aktualizacji 08-11-2021

 

Pocztowa Pożyczka Hipoteczna - dla pożyczki o zmiennym oprocentowaniu w całym okresie

Reprezentatywny przykład:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla reprezentatywnego przykładu zgodnie z ustawą z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. z 2017 r. poz. 819) dla Pocztowej Pożyczki Hipotecznej udzielonej przez Bank Pocztowy S.A. wynosi 5,92 % przy założeniach: pożyczka hipoteczna udzielona 01 stycznia 2021 r. na 30 lat, całkowita kwota pożyczki hipotecznej (bez kredytowanych kosztów) wynosi 328 000,00 zł, spłacany w 360 ratach w tym: pierwsze 3 raty w wysokości 2 030,24 zł, kolejne 356 rat kapitałowo-odsetkowych w równej wysokości w kwocie 1 842,80 zł oraz ostatnia rata wyrównująca w wysokości 1 838,07 zł, płatne do 01 dnia każdego miesiąca, LTV (relacja kwoty pożyczki do wartości nieruchomości) wynosi 70%, oprocentowanie zmienne 5,40% w stosunku rocznym (zmienny WIBOR 3M na dzień 01 stycznia 2021 r. wynoszący: 0,21%, powiększony o stałą marżę Banku w wysokości 5,19% - wskazana marża jest podwyższona o 0,9 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastąpi to w terminie 3 miesięcy od zawarcia umowy pożyczki), prowizja 2% od udzielonej kwoty pożyczki hipotecznej. Pożyczka zabezpieczona hipoteką na nieruchomości oraz cesją praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych, zaś wartość nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie pożyczki wynosi 468 600,00 zł. Całkowity koszt pożyczki wynosi 354 290,99 zł, w tym: odsetki 335 965,59 zł, prowizja 6 560,00 zł, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych według oferty dostępnej za pośrednictwem Banku na 360 miesiące 11 246,40 zł, koszt operatu 500 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 19 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 682 290,99 zł. Kalkulacja została dokonana przy założeniu posiadania w całym okresie kredytowania ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych nabytego za pośrednictwem Banku. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych w tym zakresie może skorzystać z ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem Banku lub wybranego przez siebie, spełniającego kryteria określone w Minimalnych warunkach w zakresie akceptowania ochrony ubezpieczeniowej w Banku Pocztowym S.A. Powyższe informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Ostateczna decyzja i warunki kredytowania uzależnione są od indywidualnej oceny Klienta, w tym jego wiarygodności i zdolności kredytowej. Zmiana oprocentowania udzielonej pożyczki wpływa na koszt obsługi udzielonej pożyczki oraz na wysokość rat kredytowych.

 

Pocztowa Pożyczka Hipoteczna – dla pożyczki o okresowo (przez 5 lat) stałym oprocentowaniu

Reprezentatywny przykład:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla reprezentatywnego przykładu zgodnie z ustawą z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. z 2017 r. poz. 819) dla Pocztowej Pożyczki Hipotecznej udzielonej przez Bank Pocztowy S.A. wynosi 8,97 % przy założeniach: pożyczka hipoteczna udzielona 08 listopada 2021 r. na 30 lat, całkowita kwota pożyczki hipotecznej (bez kredytowanych kosztów) wynosi 328 000,00 zł, spłacana w 360 ratach w tym:  pierwsze 3 raty w wysokości 2 669,91 zł, kolejne 356 rat kapitałowo-odsetkowych w równej wysokości w kwocie 2 460,35 zł oraz ostatnia rata wyrównująca w wysokości 2 450,44 zł, płatne do 08 dnia każdego miesiąca, LTV (relacja kwoty pożyczki do wartości nieruchomości) wynosi 70%, oprocentowanie stałe w okresie pierwszych 60 miesięcy od zawarcia umowy 8,23 % w stosunku rocznym (powiększone o 0,9 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastąpi to w terminie 3 miesięcy od zawarcia umowy kredytu), po upływie pierwszych 60 miesięcy oprocentowanie zmienne (WIBOR 3M na dzień 08 listopada 2021 r. wynoszący 1,55 %, powiększony o stałą marżę Banku w wysokości 5,19 %), prowizja 2% od udzielonej kwoty pożyczki hipotecznej. Pożyczka zabezpieczona hipoteką na nieruchomości oraz cesją praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych, zaś wartość nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie pożyczki wynosi 468 600,00 zł. Całkowity koszt pożyczki wynosi 576 673,16 zł, w tym: odsetki 558 347,76 zł, prowizja 6 560,00 zł, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych według oferty dostępnej za pośrednictwem Banku na 360 miesiące 11 246,40 zł, koszt operatu 500 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 19 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 904 673,16 zł. Kalkulacja została dokonana przy założeniu  posiadania w całym okresie kredytowania ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych nabytego za pośrednictwem Banku. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych w tym zakresie może skorzystać z ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem Banku lub wybranego przez siebie, spełniającego kryteria określone w Minimalnych warunkach w zakresie akceptowania ochrony ubezpieczeniowej w Banku Pocztowym S.A. Powyższe informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Ostateczna decyzja i warunki kredytowania uzależnione są od indywidualnej oceny Klienta, w tym jego wiarygodności i zdolności kredytowej. Zmiana oprocentowania udzielonej pożyczki  wpływa na koszt obsługi udzielonej pożyczki oraz na wysokość rat kredytowych.

Obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania dokonano w oparciu o założenie, że w okresie oprocentowania stałego wartość stawki oprocentowania jest taka sama jak na dzień przygotowania przykładu reprezentatywnego, natomiast po zakończeniu tego okresu stopa oprocentowania Pożyczki jest ustalona jako suma stawki referencyjnej WIBOR 3M z dnia przygotowania przykładu reprezentatywnego oraz ustalonej marży, ale nie niższa niż stała stopa oprocentowania Pożyczki.

Cele pożyczki i zabezpieczenia

Zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest nieruchomość Twoja lub innej osoby, która wyrazi zgodę na hipotekę domu, mieszkania, działki lub lokalu. Dzięki takiemu zabezpieczeniu pożyczasz wyższą kwotę na lepszych warunkach, niż w przypadku innych kredytów gotówkowych, i możesz ją dłużej spłacać.

Dlaczego warto wziąć pożyczkę

 • możesz pożyczyć do 70% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty
 • pożyczka udzielana jest na każdy cel poza działalnością gospodarczą
 • brak opłat za wcześniejszą spłatę
 • umożliwiamy prolongatę kredytu

Zabezpieczeniem pożyczki jest:

 •  

  hipoteka na nieruchomości lub prawie, którym może być: własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu,

 •  

  cesja praw z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie pożyczki

Ubezpieczenie nieruchomości

Zapewnij sobie i bliskim spokój przy spłacie kredytu mieszkaniowego lub pożyczki hipotecznej. Skorzystaj z atrakcyjnego ubezpieczenia nieruchomości w TUW Pocztowe. Ubezpieczenie możesz zawrzeć w wariancie pełnym lub podstawowym.

Dowiedz się więcejna temat: Ubezpieczenie nieruchomości
Ubezpieczenie nieruchomości

Spis treści

Ubezpieczenie od utraty pracy oraz ubezpieczenie na życie z Cardif Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce oraz Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A

UBEZPIECZENIE DO KREDYTU I POŻYCZKI HIPOTECZNEJ

Więcejna temat: Ubezpieczenie od utraty pracy oraz ubezpieczenie na życie z Cardif Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce oraz Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A UBEZPIECZENIE DO KREDYTU I POŻYCZKI HIPOTECZNEJ

Jak otrzymać pożyczkę

Zostaw swoje dane kontaktowe lub zadzwoń na Infolinię i porozmawiaj o pożyczce z naszymi konsultantami.

Zapytaj o pożyczkę hipoteczną:

przez internet

ZŁÓŻ WNIOSEK

przez telefon

52 3499 499 Użyj numeru telefonu
Jak to działa?

Zacznij wypełniac wniosek.

Aktualne stopy referencyjne

 

  OBOWIĄZUJE OD WARTOŚĆ
 
od 14.10.2019 1,71%
  od 23.10.2019  1,72%
  od 29.10.2019  1,71%
  od 06.12.2019 1,70%
  od 23.12.2019 1,71%
  od 03.03.2020 1,70%
   od 10.03.2020  1,69%
   od 16.03.2020 1,60%
   od 17.03.2020  1,50%
  od 18.03.2020   1,22%
  od 19.03.2020  1,19%
   od 20.03.2020  1,18%
  od 24.03.2020 1,17%
  od 09.04.2020 0,71%
  od 10.04.2020 0,70%
  od 23.04.2020 0,69%
  od 30.04.2020 0,68%
  od 29.05.2020 0,28%
  od 03.06.2020 0,27%
  od 24.06.2020 0,26%
  od 14.07.2020 0,25%
  od 27.07.2020 0,24%
  od 30.07.2020 0,23%
  od 21.09.2020 0,22%
  od 14.12.2020 0,21%
  od 28.06.2021 0,21%
  od 30.08.2021 0,22%
  od 31.08.2021 0,23%
  od 02.09.2021 0,24%
  od 30.09.2021 0,23%
  od 01.10.2021 0,24%
  od 04.10.2021 0,25%
  od 07.10.2021 0,63%
  od 08.10.2021 0,65%
  od 11.10.2021 0,66%
  od 12.10.2021 0,67%
  od 13.10.2021 0,68%
  od 15.10.2021 0,69%
  od 20.10.2021 0,70%
  od 26.10.2021 0,71%
  od 27.10.2021 0,72%
  od 29.10.2021 0,74%
  od 02.11.2021 0,78%
  od 03.11.2021 0,84%
  od 04.11.2021 1,26%
  od 05.11.2021 1,56%
  od 08.11.2021 1,55%

 

Tabele i dokumenty

 •  

  Opłaty i prowizje dotyczące kredytów(.www)

 •  

  Oprocentowanie kredytów(.www)

 •  

  Zaświadczenie z zakładu pracy - kredyt pocztowy(.pdf)

 •  

  Zaświadczenie z zakładu pracy - kredyt mieszkaniowy(.pdf)

 •  

  Wniosek o restrukturyzację kredytu dla klientów detalicznych wnioskujących o zmianę warunków spłaty kredytu lub pożyczki(.pdf)

 

Jesteś klientem Banku Pocztowego i masz problem ze spłatą kredytu w Banku Pocztowym?
Sprawdź jak możemy Ci pomóc.