Lokata z funduszem

Produkt z dniem 01.01.2020 r. wycofany z oferty Banku.


3-miesięczna lokata

3-miesięczna lokata i subfundusz Pocztowy Stabilny SFIO

4,5% w skali roku to gwarantowane oprocentowanie Twojej 3-miesięcznej lokaty. Dodatkowo masz szansę na dużo wyższy zysk z funduszem inwestycyjnym.

POCZTOWY Stabilny
  • dąży do uzyskania stopy zwrotu przewyższającej oprocentowanie depozytów bankowych, niezależnie od sytuacji na rynkach
    finansowych
  • do 100% portfela w instrumentach dłużnych, w tym w obligacjach, bonach skarbowych i instrumentach rynku pieniężnego
  • maksymalnie 40% zainwestowane w akcje
  • fundusz może inwestować w papierywartościowe spółek o solidnych fundamentach i dobrych perspektywach rozwoju

Warunkiem otwarcia lokaty jest nabycie jednostek uczestnictwa w subfunduszu POCZTOWY Stabilny SFIO. Minimalna kwota inwestycji wynosi 3 000 zł (1 500 zł wpłacasz na lokatę i 1 500 zł na wybrany subfundusz POCZTOWY Stabilny SFIO). Kwota lokaty nie może być wyższa, niż kwota nabycia jednostek w POCZTOWY SFIO. Przy otwarciu lokaty z funduszem nie jest pobierana opłata manipulacyjna.

Pytania i odpowiedzi

Twoje środki, które zdeponowałeś w Banku Pocztowym S.A. na lokacie z funduszem, objęte są polskim systemem gwarantowania. Natomiast wierzytelności z tytułu nabycia jednostek uczestnictwa nie są objęte ochroną gwarancyjną na podstawie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

Formularz kontaktowy

Proszę uzupełnić to pole
Proszę uzupełnić to pole
Proszę uzupełnić to pole
Proszę uzupełnić to pole
Załącznik został dodany

Dodaj załącznik do wiadomości - kliknij lub przeciągnij tutaj

jpg, png, tiff lub pdf o rozmiarze nie większym niż 2MB

Administratorem danych jest Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 17. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych w zakresie wynikającym z treści zgód i w celu dowodowym (archiwalnym). Wyrażone zgody mogą być w każdym czasie odwołane. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej odwołaniem – poznaj pełną treść obowiązku informacyjnego.

OK

Dziękujemy za wysłanie formularza kontaktowego.

W ciągu 48 godzin przekażemy informację w wiadomości e-mail lub zadzwonimy do Ciebie. Potwierdzenie złożenia formularza wysłaliśmy na podany adres e-mail. Sprawdź skrzynkę odbiorczą, a jeśli nie ma w niej wiadomości zajrzyj do folderu oferta, promocje, spam.


Zapraszamy również do kontaktu poprzez:

· Mail na adres informacja@pocztowy.pl

· Czat dostępny na stronie Banku

· Telefon (+48) 52 3499 499

Jesteśmy do dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 do 22:00 oraz w sobotę od godziny 08:00 do 18:00.

Zgłoś reklamację

Proszę uzupełnić to pole
Proszę uzupełnić to pole
Proszę uzupełnić to pole

Jeśli wpiszesz adres email inny, niż zarejestrowany w Banku, odpowiedź prześlemy listownie na adres korespondencyjny.

Odpowiedź chcę otrzymać:
Proszę uzupełnić to pole
Proszę uzupełnić to pole
Proszę uzupełnić to pole
Załącznik został dodany

Dodaj załącznik do wiadomości - kliknij lub przeciągnij tutaj

jpg, png, tiff lub pdf o rozmiarze nie większym niż 2MB

Administratorem danych jest Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 17. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych w zakresie wynikającym z treści zgód i w celu dowodowym (archiwalnym). Wyrażone zgody mogą być w każdym czasie odwołane. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej odwołaniem – poznaj pełną treść obowiązku informacyjnego.

OK

Dziękujemy za wysłanie formularza kontaktowego.

W ciągu 48 godzin przekażemy informację w wiadomości e-mail lub zadzwonimy do Ciebie. Potwierdzenie złożenia formularza wysłaliśmy na podany adres e-mail. Sprawdź skrzynkę odbiorczą, a jeśli nie ma w niej wiadomości zajrzyj do folderu oferta, promocje, spam.


Zapraszamy również do kontaktu poprzez:

· Mail na adres informacja@pocztowy.pl

· Czat dostępny na stronie Banku

· Telefon (+48) 52 3499 499

Jesteśmy do dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 do 22:00 oraz w sobotę od godziny 08:00 do 18:00.

chat z konsultantem