Ubezpieczenia

Ubezpieczenia

do kredytów gotówkowych

Dla kogo?

Jeśli myślisz o zaciągnięciu kredytu gotówkowego, ale obawiasz się o spłatę rat, skorzystaj z ubezpieczenia przygotowanego specjalnie dla kredytobiorców Banku Pocztowego. 

Ubezpieczenia do kredytu gotówkowego oferujemy we współpracy z:

 • Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. i Cardif - Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce,
 • Agro Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych,
 • Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie.

Jaki zakres ochrony obejmuje ubezpieczenie?

W zależności od wybranego wariantu:

Pakiet Pomoc (TU Cardif)

Ubezpieczenie obejmuje:

 • śmierć ubezpieczonego na skutek jakiejkolwiek przyczyny (ochrona z tytułu zgonu działa na całym świecie),
 • pobyt w szpitalu,
 • utratę pracy ( w przypadku osób, które prowadzą działalność gospodarczą lub uzyskują dochód z tytułu umowy o pracę, w tym spółdzielczej umowy o pracę, stosunku służbowego lub kontraktu menadżerskiego lub posiada status Rolnika poszukującego pracy).


Pakiet Życie (TU Cardif)

Ubezpieczenie obejmuje:

 • śmierć ubezpieczonego na skutek jakiejkolwiek przyczyny (ochrona z tytułu zgonu działa na całym świecie).


Ubezpieczenie ryzyka utraty pracy lub następstw nieszczęśliwych wypadków (AGRO TUW)

Ubezpieczenie obejmuje:

 • utratę pracy (przez osobę ubezpieczoną, która nie posiada uprawnień do emerytury lub renty stałej),
 • ochronę w przypadku następstw nieszczęśliwego wypadku ) dla osób posiadających uprawnienia do emerytury lub renty).


Ubezpieczenie na Życie dla kredytobiorców ( PTUnŻ)

Ubezpieczenie obejmuje:

 • śmierć ubezpieczonego w okresie trwania umowy kredytowej.

Korzyści dla Klienta

 • Wygoda Klienta: szybki i prosty proces zawarcia umowy – wybór ubezpieczenia na etapie składania wniosku o kredyt. Dzięki temu Klient podczas formalności związanych z kredytem, dopełnia u tego samego Doradcy i w tym samym czasie formalności związane z ubezpieczeniem.
 • Brak badań medycznych, co upraszcza proces przystąpienia do ubezpieczenia.
 • Możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia nawet do 80 roku życia – liczonego łącznie z okresem ubezpieczenia (czyli np. przy ubezpieczeniu na 3 lata umowę może zawrzeć osoba w wieku do 77 roku życia), co daje możliwość pozyskania ochrony dla osób w dojrzałym wieku.

Składka

 • w zależności od wybranego wariantu, płatna jest jednorazowo za cały okres ubezpieczenia lub miesięcznie,
 • termin płatności składki oraz wysokość wskazane są we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia,
 • obliczana jest procentowo od kwoty zaciągniętego kredytu.

Jak kupić polisę

Przez telefon

Skontaktuj się z naszym Doradcą przez telefon.

W placówce

Nasi pracownicy przedstawią Ci ofertę ubezpieczenia.

Jak zgłosić zajście zdarzenia ubezpieczeniowego

W przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, Ubezpieczony powinien niezwłocznie zgłosić zajście zdarzenia:

do TU Cardif

 • wypełniając elektroniczny wniosek na stronie www.cardif.pl
 • przekazując wypełniony formularz zgłoszenia zdarzenia pisemnie lub osobiście w siedzibie Ubezpieczyciela lub za pośrednictwem Agenta (Bank Pocztowy)

Adres Ubezpieczyciela:

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. 

Cardif Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce 

ul. Grzybowska 78

00-844 Warszawa

W przypadku pytań prosimy o kontakt z infolinią Ubezpieczyciela pod numerem telefonu +48 22 529 18 80 w dni robocze w godzinach 9.00-17.00. 

do AGRO TUW

 • telefonicznie, pod numerami telefonu: 801 00 22 88, 48 370 48 48 
 • pisemnie na adres: AGRO Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 02-685 Warszawa 
 • pocztą elektroniczną na adres: zgłoszenie@agroubezpieczenia.pl
 • za pośrednictwem formularza na stronie www.agroubezpieczenia.pl

do PTUnŻ

 • telefonicznie, pod numerem telefonu: 22 667 69 69
 • pisemnie na adres: Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna, ul. Graniczna 17 26-604 Radom,
 • pocztą elektroniczną na adres: roszczenia@pocztowenazycie.pl chat z konsultantem