Pakiet mini DOM dla wspólnot mieszkaniowych
Za 6 zł miesięcznie otrzymujesz:

 • prowadzenie rachunku bieżącego za 0 zł
 • wygodny dostęp do rachunku poprzez system bankowości internetowej Pocztowy24Biznes lub Pocztowy24 za 0 zł
 • możliwość robienia elektronicznych przelewów do innych banków za 1 zł
 • możliwość robienia przelewów internetowych do urzędów skarbowych za 1 zł
 • łatwy dostęp do wyciągów z rachunku w formie elektronicznej za 0 zł
 • możliwość otwarcia Konta Oszczędnościowego Biznes

Pakiet DOM dla wspólnot mieszkaniowych
Za 12 zł miesięcznie otrzymujesz:

 • prowadzenie rachunku bieżącego za 0 zł
 • prowadzenie pierwszego rachunku pomocniczego za 0 zł
 • wygodny dostęp do rachunku poprzez system bankowości internetowej Pocztowy24Biznes lub Pocztowy24
  z możliwością autoryzacji dyspozycji przez kilka osób za 0 zł
 • możliwość robienia elektronicznych przelewów wewnętrznych za 0 zł
 • możliwość robienia elektronicznych przelewów do innych banków za 0 zł
 • możliwość robienia przelewów internetowych do urzędów skarbowych za 0 zł 
 • wyciągi z rachunku w formie elektronicznej za 0 zł
 • łatwy kontakt z doradcą Banku Pocztowego
 • za dodatkową zryczałtowaną opłatą 10 zł miesięcznie otrzymasz dostęp do systemu Pocztowy Collect, umożliwiającego identyfikację wpłat na podstawie kodu w numerze rachunku
 • za dodatkową zryczałtowaną opłatą od 28 zł miesięcznie za budynek otrzymasz możliwość bezprowizyjnej
  wpłaty gotówki we wszystkich placówkach Poczty
 • możliwość otwarcia Konta Oszczędnościowego Biznes

Pocztowy Biznes Pakiet dla zarządców nieruchomości i spółdzielni mieszkaniowych.
Za 5 zł miesięcznie otrzymujesz:

Rachunki firmowe dostępne przez internet

 • prowadzenie rachunku bieżącego za 0 zł
 • za prowadzenie rachunków pomocniczych za 5 zł
 • wygodny i bezpieczny dostęp do rachunków przez systemu bankowości internetowej Pocztowy24Biznes lub Pocztowy24 za 0 zł
 • elektroniczne przelewy wewnętrzne w systemie Pocztowy24 Biznes lub Pocztowy24 za 0 zł
 • elektroniczne przelewy do innych banków w systemie Pocztowy24 Biznes lub Pocztowy24 za 0 zł
 • możliwość robienia przelewów internetowych do urzędów skarbowych za 0 zł 

 

Dostęp do środków przez kartę płatniczą

 • jednorazowe wydanie karty płatniczej za 0 zł
 • opłaty miesięcznej za kartę za 0 zł
 • możliwość wypłaty gotówki w kraju w bankomatach sieci: PKO BP, BZ WBK / Kredyt Bank, PlanetCash, Euronet oraz w placówkach pocztowych oznaczonych logo organizacji kartowej, w ramach której wydana jest karta (np. VISA) za 0 zł 
 • pozostałe trzy pierwsze wypłaty gotówki w miesiącu na terenie kraju za 0 zł

 

Wpłaty gotówkowe w placówkach:

 • od 0,5%, nie mniej niż 5 zł za wpłaty na rachunek w Banku, dokonywane w kasach własnych Banku
 • już od 0,2%, nie mniej niż 5 zł – jednorazowo za wpłatę zamkniętą w formie uporządkowanej dokonywane w placówkach własnych Banku
 • już od 0,3%, nie mniej niż 7 zł – jednorazowo za wpłatę zamkniętą w formie nieuporządkowanej, dokonywane w placówkach własnych Banku

 

Wypłaty gotówkowe w placówkach:

 • już od 0,5%, nie mniej niż 10 zł – jednorazowo za wypłatę w oddziale Banku na podstawie czeku
 • już od 0,5%, nie mniej niż 10 zł – jednorazowo  za wypłatę w oddziale Banku na podstawie dyspozycji ustnej

 

Standardowa opłata za Pocztowy Biznes Pakiet to 35 złotych miesięcznie, ale jeśli obsługujesz minimum pięć wspólnot mieszkaniowych korzystających z przynajmniej jednej usługi w Banku Pocztowym, np. z kredytu, Konta Oszczędnościowego Biznes lub rachunku bieżącego, to opłata za Pakiet wyniesie 5 zł miesięcznie.

Jak wnioskować o pakiet

Złóż wniosek o kontakt z naszym doradcą lub skontaktuj się z nami poprzez Infolinię. By skorzystać z oferty Pakietów, przygotuj następujące dokumenty: zaświadczenie o nadaniu numeru NIP, REGON, uchwałę o powołaniu zarządu lub uchwałę w formie aktu notarialnego o powierzeniu zarządu lub akt notarialny zakupu lokalu z którego wynika, że zarząd został powierzony zarządcy nieruchomości.

Skontaktuj się z nami:

przez internet

Złóż wniosek

przez telefon

801 100 500  lub  (52) 34 99 499 Użyj numeru telefonu
Jak to działa?

Konto Oszczędnościowe Biznes

Wpłacone na konto środki procentują jak na lokacie,
a Ty masz do nich dostęp, na każde żądanie bez utraty odsetek.

Karta Visa Biznes

Wygodny dostęp do zgromadzonych na rachunku środków. Umożliwia dokonywanie transakcji w kraju
i za granicą.

Spis treści

Tabele i dokumenty

 •  

  Tabela opłat i prowizji(.www)

 •  

  Wykaz dokumentów do otwarcia rachunku(.pdf)

 •  

  Wniosek o otwarcie rachunku klientów instytucjonalnych(.pdf)

 •  

  Wniosek o otwarcie rachunku dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą(.pdf)

 •  

  Regulamin prowadzenia rachunków bankowych oraz wydawania i używania kart biznes dla Klientów instytucjonalnych od 20.12.2018 do 13.06.2019 r.(.pdf)

 •  

  Regulamin prowadzenia rachunków bankowych oraz wydawania i używania kart biznes dla Klientów instytucjonalnych od 14.06.2019 do 13.09.2019 r.(.pdf)

 •  

  Tabela oprocentowania(.www)