Transakcje natychmiastowe (FX SPOT) - wymiana (kupno lub sprzedaż) waluty wymienialnej za walutę kwotowaną po kursie ustalonym w dniu zawarcia transakcji pomiędzy Bankiem a Klientem, rozliczona w terminie do 2 dni roboczych licząc od dnia zawarcia transakcji (konkretny dzień rozliczenia ustalany jest dealerem podczas negocjacji transakcji).

 

Warunki zawarcia transakcji walutowej:

 • podpisanie umowy ramowej (wraz z załącznikami)
 • posiadanie rachunku w Banku Pocztowym
 • minimalna kwota transakcji: 10 000 USD lub równowartość w innej walucie
 • waluty podlegające negocjacji: wszystkie waluty publikowane w tabeli kursowej Banku
 • godziny zawierania transakcji: 9:00 – 16:00
 • ustalanie kursu: telefonicznie z dealerem Departamentu Skarbu:

Dorota Węgrzyn: (22) 328 74 84
Marcin Wesoły: (22) 328 74 91

Jak wnioskować

Jeśli chcesz zawierać transakcje walutowe indywidualnie negocjowane z dealerami Departamentu Skarbu Banku Pocztowego oraz posiadasz już u nas rachunek firmowy, skontaktuj się z nami pod jednym z poniższych numerów telefonów, gdzie uzyskasz informacje o produktach, jak również o wymaganiach i dokumentach niezbędnych do rozpoczęcia współpracy:

Skontaktuj się z nami:

 Dorota Węgrzyn: (22) 328 74 84, Marcin Wesoły: (22) 328 74 91

Jak to działa?

Tabele i dokumenty

 •  

  Tabela opłat i prowizji(.www)

 •  

  Dyrektywa MiFID(.www)

 •  

  Regulaminy i formularze(.www)

Spis treści