Aktualizacja danych osobowych związana z gwarantowaniem depozytów przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny 

5 października 2016

Bank Pocztowy S.A. jako instytucja objęta obowiązkowym systemem gwarantowania (w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego) jest zobowiązana do zapewnienia kompletności danych w kartotekach swoich Klientów. Mając na uwadze powyższy obowiązek uprzejmie prosimy o pilne dokonanie aktualizacji Państwa danych osobowych; w szczególności wskazania poprawnego numeru PESEL i dowodu osobistego. W celu dokonania aktualizacji danych osobowych należy udać się z dokumentem tożsamości do najbliższej placówki Poczty Polskiej S.A. lub Banku Pocztowego S.A. i złożyć dyspozycję powiadomienia o zmianie danych. Jednocześnie pragniemy nadmienić, że brak wskazania poprawnego numeru PESEL i dowodu osobistego może skutkować utrudnieniami w realizacji ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r.o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, w szczególności ochrony Pana/Pani środków pieniężnych w ramach systemu gwarantowania depozytów.chat z konsultantem