Obowiązek złożenia oświadczeń FATCA

22 listopada 2016

Przypominamy o obowiązku złożenia przez Klientów Banku oświadczeń FATCA, wynikających z umowy międzynarodowej zawartej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz z wykonującej tę umowę polskiej ustawy.


W marcu br. Bank, za pośrednictwem Poczty Polskiej poinformował swoich Klientów o obowiązku złożenia wymaganego Oświadczenia. W przypadku braku złożenia oświadczenia FATCA przez obowiązanego Klienta, do 1 grudnia 2016 r., rachunki i rejestry Klienta zostaną czasowo zablokowane – nie będzie możliwości dokonywania operacji, w tym wycofania środków.

 

Aby uniknąć blokady rachunku (w tym środków tam zgromadzonych) należy wypełnić stosowny formularz i złożyć go w dowolnej placówce Banku lub wysłać za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres:
Bank Pocztowy S.A.
ul. Jagiellońska 17, 85-959 Bydgoszcz
z dopiskiem na kopercie - Oświadczenie FATCA


Po dopełnieniu obowiązku złożenia oświadczenia FATCA, rachunki i rejestry Klienta zostaną odblokowane.

 

Jednocześnie informujemy, że złożenie przez Klienta fałszywego oświadczenia FATCA wiąże się z odpowiedzialnością karną. W przypadku zmiany swojego statusu podatkowego USA, Klient ma obowiązek aktualizacji oświadczenia. Szczegółowe informacje znajdują się tutaj: https://www.pocztowy.pl/fatca/

chat z konsultantem