Pocztowe Konto Firmowe

Pocztowe Konto Firmowe

 • 0 zł za przelewy internetowe, w tym do US
 • 0 zł za wypłaty z wybranych sieci bankomatów w kraju
Otwórz konto

Czym jest Pocztowe Konto Firmowe?

Nasze konto firmowe, które ułatwi Ci zarządzanie finansami Twojej firmy. Możesz je założyć sam lub ze wspólnikiem. Nic nie zapłacisz za jego prowadzenie, jeśli miesięcznie na konto wpłynie co najmniej 2 000 złotych oraz będziesz miał aktywowaną kartę Mastercard Biznes. Do pieniędzy na Pocztowym Koncie Firmowym masz wygodny dostęp przez bankowość internetową, telefon, bankomaty, wpłatomaty. Jeśli chcesz z nami porozmawiać osobiście, czekamy na Ciebie na każdej Poczcie i w placówkach Banku.

Co jeszcze będzie darmowe?

ico

za otwarcie i prowadzenie konta pod warunkiem wpływów na konto i posiadania aktywowanej karty Mastercard Biznes

ico

za przelewy firmowe, w tym do US, przez bankowość internetową lub mobilną

ico

za wypłaty pieniędzy z wybranych sieci bankomatów w kraju

ico

za obsługę konta firmowego w bankowości

Rachunek pomocniczy

Posiadaczom Pocztowego Konta Firmowego dajemy możliwość uporządkowania finansów firmy, dzięki czemu będą przejrzyste i pod kontrolą. Rachunek pomocniczy może służyć do wyodrębniania rozliczeń np. z konkretnymi dostawcami, partnerami biznesowymi czy na określone cele. Za prowadzenie pierwszego rachunku pomocniczego nic nie zapłacisz, bezpłatne są również przelewy internetowe. Wniosek o założenie rachunku pomocniczego złożysz w placówkach Banku oraz placówkach pocztowych.

Więcej możliwości

 • nadwyżki finansowe procentują na lokatach w rachunku
 • łatwo uzyskasz limit debetowy w koncie firmowym
 • masz darmowe konto oszczędnościowe
 • masz kartę Mastercard Biznes
 • płacisz kartą za co chcesz i za darmo korzystasz z wszystkich bankomatów w Polsce i na świecie
 • obsługa konta na każdej Poczcie i w placówkach Banku, wygodne wpłaty i wypłaty gotówki

Wybierz swoją kartę firmową

Karta biometryczna Mastercard Biznes zapewniająca najbezpieczniejszą metodę płatności zbliżeniowych
Czytaj więcej
Karta Mastercard Biznes z którą wypłacisz pieniądze z konta za darmo, z każdego bankomatu w Polsce i za granicą
Czytaj więcej

Limit debetowy w Koncie Firmowym

Już po upływie pierwszego roku od rozpoczęcia działalności gospodarczej, możesz skorzystać z limitu debetowego
w Koncie Firmowym. To najprostszy, tani i pewny sposób na zapewnienie płynności finansowej Twojej firmy. Jeśli zabraknie Ci pieniędzy na ważne opłaty lub inne potrzeby firmy, wykorzystaj limit debetowy w koncie.

 • limit debetowy wynosi 1000 zł lub 1500 zł
 • każdy wpływ na konto powoduje spłatę limitu
 • okres spłaty limitu wynosi 12 miesięcy
 • po 12 miesiącach limit jest odnawiany
 • Oprocentowanie - maksymalna wysokość odsetek od kredytów i pożyczek nie może w stosunku rocznym przekroczyć dwukrotności wysokości odsetek ustawowych (odsetki maksymalne)
 • prowizja za przyznanie to 2%

Aby uzyskać limit debetowy w koncie

 • działalność gospodarczą musisz prowadzić od min. 12 miesięcy
 • musisz posiadać lub otworzyć Konto Firmowe
 • udokumentować minimum jeden przelew do ZUS tytułem opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne, nie starszy niż 3 miesiące
 • posiadacz konta musi być rezydentem z pozytywną oceną wiarygodności
 • o limit możesz ubiegać się w placówce Banku

Więcej możliwości, więcej wygody

 • Konto Firmowe możesz założyć samodzielnie lub razem ze swoim wspólnikiem. Dla większej wygody możesz także wyznaczyć pełnomocnika do konta, np. księgową, która będzie realizować przelewy podatkowe oraz wszelkie inne rozliczenia. Konto Firmowe mogą założyć właściciele jednoosobowych firm, spółek cywilnych, osoby wykonujące wolne zawody, a także rolnicy prowadzący działalność wytwórczą.

 • Dzięki usłudze „Powiadamianie SMS Serwis SMS”, będziesz miał pełną kontrolę nad operacjami na własnym rachunku oraz nad transakcjami dokonanymi kartą płatniczą. O ich dokonaniu będziesz natychmiast informowany poprzez wiadomości SMS.

 • Na mocy ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw, przedsiębiorca może powołać Zarządcę sukcesyjnego do Konta firmowego.

Jak założyć konto firmowe?

Przez internet

Wypełnij wniosek online, zaprosimy Cię do placówki, by podpisać umowę o otwarcie konta.

W placówce

Przyjdź do placówki, by podpisać umowę o otwarcie konta.

Masz pytania? My mamy odpowiedzi

Aby otworzyć rachunek firmowy w naszym Banku, musisz prowadzić działalność gospodarczą, być wspólnikiem spółki cywilnej, prowadzić gospodarstwo rolne lub wykonywać wolny zawód. Konto Firmowe w Banku Pocztowym umożliwi Ci wygodne zarządzanie finansami Twojej firmy.

Osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą oraz Spółki cywilne prosimy o przygotowanie następujących dokumentów:

 • umowy o zawarciu spółki cywilnej - w przypadku spółek cywilnych
 • aktualnego wydruku ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 • decyzji o nadaniu numeru identyfikacyjnego dla celów statystycznych REGON (jeśli jest nadany i brak informacji o numerze REGON na wydruku z CEIDG)
 • decyzji o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP (jeśli brak informacji o numerze NIP na wydruku z CEIDG)
 • informacji o numerze NIP, REGON, PKD (informacje powinny być zgodne z danymi na wydruku z CEIDG)
 • informacji o posiadanych koncesjach zezwoleniach i licencjach (jeżeli podjęta działalność wymaga jej uzyskania)

Osoby fizyczne wykonujące wolne zawody:

 • dokumenty wskazane dla osoby fizycznej oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą i Spółki cywilne

Wymogi dotyczące wymienionych dokumentów:

 • dokumenty muszą być przedstawione w postaci oryginałów
 • dokumenty będące wypisami z rejestrów i ewidencji muszą być sporządzone w ciągu ostatnich trzech miesięcy kalendarzowych
 • jeżeli Pocztowe Konto Oszczędnościowe otwierane jest jako kolejny rachunek w ramach zawartej już Umowy produktowej, a dokumenty dotyczące posiadacza i prowadzonej działalności gospodarczej będące w posiadaniu Banku są kompletne i aktualne, nie ma konieczności ponownego składania dokumentów niezbędnych do otwarcia Pocztowego Konta Oszczędnościowego.

Nie wymagamy regularnych wpłat na Twój rachunek – wpłacasz środki w dogodnym dla Ciebie momencie. Jeżeli skorzystałeś z kredytu w rachunku – częstotliwość wpłat będzie określała odrębna umowa. Jednak jeśli regularnie będziesz wpłacać na Konto Firmowe przynajmniej 2 000 zł miesięcznie, mając aktywowaną kartę Visa Biznes, prowadzenie rachunku firmowego wyniesie 0 zł.

 1. W prosty sposób możesz sam zaktualizować adres korespondencyjny w bankowości internetowej lub dzwoniąc na Infolinię (52 3499 499). Zmiany dokonasz również w dowolnej placówce Banku lub Poczty.
 2. Natomiast zmianę adresu siedziby firmy wykonasz w dowolnej placówce Banku lub Poczty.


Masz kilka możliwości sprawdzenia stanu swojego konta. Możesz to zrobić za pośrednictwem w bankowości internetowej, dzwoniąc na Infolinię (52 3499 499), w dowolnej placówce Banku i Poczty. Jeżeli posiadasz kartę do rachunku – stan konta sprawdzisz również w bankomatach.

Mając Pocztowe Konto Firmowe gotówkę wypłacisz bez prowizji z bankomatów wyznaczonych sieci na terenie kraju (PKO BP S.A., Planet Cash).

Potrzebujesz terminala płatniczego dla swojej firmy? Otwórz u nas konto, a terminal otrzymasz nawet na 12 miesięcy za darmo

Konto z terminalem

chat z konsultantem