Oprocentowanie produktów bankowych

Klienci Banku Pocztowego S.A.

POCZTOWE KONTO FIRMOWE

 Oprocentowanie środków na POCZTOWYCH KONTACH FIRMOWYCH
oraz rachunkach płatnych na żądanie wynosi 0%

FIRMOWE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE

Oprocentowanie

0,01%

1) Odsetki na Firmowym Koncie Oszczędnościowym naliczane są od wysokości środków znajdujących się w danym dniu na rachunku i kapitalizowanew okresach miesięcznych
LOKATA MINI

Termin lokaty

4 miesiące

Waluta lokaty

PLN

Rodzaj oprocentowania

Progresywne

Wysokość oprocentowania w kolejnych miesiącach trwania lokaty,
podane w skali roku

   

1 miesiąc

0,01%

 

2 miesiąc

0,01%

 

3 miesiąc

0,01%

 

4 miesiąc

0,01%

 

Oprocentowanie średnie

w skali roku

0,01%

 

 

 

 

Likwidacja lokaty przed upływem pierwszego miesiąca od dnia założenia powoduje utratę prawa do odsetek, likwidacja po upływie pierwszego miesiąca powoduje naliczenie odsetek za każdy miesiąc utrzymania według  oprocentowania obowiązującego w poszczególnych okresach utrzymania lokaty. Lokaty dostępne w ramach umowy  o prowadzenie rachunków,  o kartę płatniczą oraz o świadczenie usług drogą elektroniczną dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Lokata po upływie terminu umownego odnawia się na kolejny okres umowny na warunkach i zasadach obowiązujących dla danego rodzaju lokaty w dniu odnowienia. Minimalna  kwota lokaty wynosi 500 zł, bez możliwości dopłaty w trakcie jej trwania. Lokaty MINI, MIDI, MAXI są dostępne w ofercie od 1 maja 2015 r.

LOKATA MIDI

Termin lokaty

6 miesięcy

Rodzaj oprocentowania

Progresywne

Wysokość oprocentowania w kolejnych miesiącach trwania lokaty,
podane w skali roku

   

1 miesiąc

0,01%

 

2 miesiąc

0,01%

 

3 miesiąc

0,01%

 

4 miesiąc

0,01%

 

5 miesiąc

0,01%

 

6 miesiąc

0,01%

 

Oprocentowanie średnie

w skali roku

0,01%

 

 

 

 

Likwidacja lokaty przed upływem pierwszego miesiąca od dnia założenia powoduje utratę prawa do odsetek, likwidacja po upływie pierwszego miesiąca powoduje naliczenie odsetek za każdy miesiąc utrzymania według oprocentowania obowiązującego w poszczególnych okresach utrzymania lokaty. Lokaty dostępne w ramach umowy o prowadzenie rachunków, o kartę płatniczą oraz o świadczenie usług drogą elektroniczną dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Lokata po upływie terminu umownego odnawia się na kolejny okres umowny na warunkach i zasadach obowiązujących dla danego rodzaju lokaty w dniu odnowienia. Minimalna kwota lokaty wynosi 500 zł, bez możliwości dopłaty w trakcie jej trwania. Lokaty MINI, MIDI, MAXI są dostępne w ofercie od 1 maja 2015 r.

LOKATA MAXI

Termin lokaty

36 miesięcy

Rodzaj oprocentowania

Progresywne

Wysokość oprocentowania w kolejnych miesiącach trwania lokaty,
podane w skali roku

   

1-3 miesiąc

0,01%

 

4-6 miesiąc

0,01%

 

7-9 miesiąc

0,01%

 

10-12 miesiąc

0,01%

 

13-15 miesiąc

0,01%

 

16-18 miesiąc

0,01%

 

19-21 miesiąc

0,01%

 

22-24 miesiąc

0,01%

 

25-27 miesiąc

0,01%

 

28-30 miesiąc

0,01%

 

31-33 miesiąc

0,01%

 

34-36 miesiąc

0,01%

 

Oprocentowanie średnie

w skali roku

0,01%

 

 

 

 

Likwidacja lokaty przed upływem pierwszego miesiąca od dnia założenia powoduje utratę prawa do odsetek, likwidacja po upływie pierwszego miesiąca powoduje naliczenie odsetek za każdy miesiąc utrzymania według oprocentowania obowiązującego w poszczególnych okresach utrzymania lokaty. Lokaty dostępne w ramach umowy o prowadzenie rachunków, o kartę płatniczą oraz o świadczenie usług drogą elektroniczną dla osób fizycznychprowadzących działalność gospodarczą. Lokata po upływie terminu umownego odnawia się na kolejny okres umowny na warunkach i zasadach obowiązujących dla danego rodzaju lokaty w dniu odnowienia. Minimalna kwota lokaty wynosi 500 zł, bez możliwości dopłaty w trakcie jej trwania. Lokaty MINI, MIDI, MAXI są dostępne w ofercie od 1 maja 2015 r.

DEPOZYTY W BANKU POCZTOWYM

Depozyty w Banku Pocztowym gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny 
do równowartości w złotych 100 000 euro

Oprocentowanie kredytów

  1. Oprocentowanie kredytów oferowanych Klientom Mikroprzedsiębiorstw przez Bank Pocztowy S.A. składa się ze stawki bazowej WIBOR i marży Banku.
  2. Zmiana oprocentowania udzielonego kredytu (pożyczki) wpływa na koszt obsługi udzielonego kredytu (pożyczki) oraz na wysokość rat kredytowych (pożyczki).
  3. Maksymalna wysokość odsetek od kredytów i pożyczek nie może w stosunku rocznym przekroczyć dwukrotności wysokości odsetek ustawowych (odsetki maksymalne).
  4. Maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie.

KOMUNIKAT

1.    Oprocentowanie kredytów oferowanych Klientom Mikroprzedsiębiorstw przez Bank Pocztowy S.A. składa się ze stawki bazowej WIBOR i marży Banku.
2.    Zmiana oprocentowania udzielonego kredytu (pożyczki) wpływa na koszt obsługi udzielonego kredytu (pożyczki) oraz na wysokość rat kredytowych (pożyczki).
3.    Maksymalna wysokość odsetek od kredytów i pożyczek nie może w stosunku rocznym przekroczyć dwukrotności wysokości odsetek ustawowych (odsetki maksymalne).
4.    Maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie.

chat z konsultantem