Kredyt Agro Inwestycje

Produkt wycofany z dniem 01.03.2022
zaciągnięte kredyty Agro Inwestycje pozostają w obsłudze.

O kredycie

Finansowanie rozwoju Twojego gospodarstwa lub działaności rolnej

Cel kredytu:

Finansowanie przedsięwzięć mających na celu zwiększenie majątku trwałego:

 • zakup nieruchomości
 • budowa, rozbudowa, remont, modernizacja budynków, budowli oraz pozostałych obiektów budowlanych i infrastruktury związanej z produkcją, przetwarzaniem, magazynowaniem i dystrybucją produktów rolnych w tym także budynków mieszkalnych
 • zakup nowych i używanych maszyn i urządzeń, komputerów wraz z oprogramowaniem, kompletnych linii technologicznych, ciągników rolniczych, kombajnów oraz innych środków transportu wykorzystywanych przy produkcji przetwarzaniu, magazynowaniu i dystrybucji produktów rolnych
 • zakup samochodów terenowych z ograniczeniem maksymalnej kwoty kredytu do 150 tys. zł
 • zakup inwentarza żywego zwiększającego skalę działalności
 • zakładanie plantacji wieloletnich, sadów, szkółek
 • instalacje fotowoltaiczne (instalacje PV)
 • refinansowanie kredytów/pożyczek zaciągniętych w innych bankach, których celem było finansowanie nakładów na majątek trwały oraz innych związanych z produkcją, przetwarzaniem, magazynowaniem i dystrybucją produktów rolnych. Refinansowaniu nie podlegają kredyty/pożyczki restrukturyzowane lub objęte ugodami
 • finansowanie inwestycji realizowanych przez Klientów ubiegających się lub korzystających ze wsparcia Unii Europejskiej w Programach Pomocowych z zastrzeżeniem, że finansowanie pomostowe tej części kwalifikowanych kosztów inwestycji, które będą pokryte ze środków UE następuje poprzez udzielenie Kredytu Obrotowego Nieodnawialnego w Rachunku Kredytowym
 • finansowanie kwoty brutto inwestycji - jeśli klient nie jest podatnikiem VAT (rolnik ryczałtowy)
 • finansowanie kwoty netto inwestycji - jeśli klient podlega opodatkowaniu VAT na zasadach ogólnych, podatek VAT finansowany jest w formie kredytu obrotowego nieodnawialnego w rachunku kredytowym.
 • dopuszczalne jest finansowanie kilku celów inwestycyjnych jednym produktem z wyłączeniem finansowania nieruchomości
 • dopuszczalne jest finansowanie kilku celów związanych z zakupem i remontem nieruchomości jednym produktem

Parametry kredytu:

 • kredyt udzielany jest w zł
 • wysokość kredytu od 10 000 zł do 2 000 000 zł
 • okres kredytowania do 240 miesięcy
 • karencja w spłacie kapitału do 24 miesięcy
 • finansowanie inwestycji do 90% wartości brutto
 • refinansowanie do 100% nakładów inwestycyjnych sfinansowanych kredytami zaciągniętymi w innych bankach
 • prowizja za udzielenie kredytu już od 1% (0,5% przy refinansowaniu)
chat z konsultantem