Produkty wycofane - Agrobiznes

Produkty Banku Pocztowego przeznaczone dla Klientów z segmentu Agrobiznes, które pozostają w obsłudze i nie są oferowane nowym Klientom od 01.03.2022. 

Tabele i regulaminy

Informacje o wycofanych produktach

Aktualności

Informacja o zmianach w Regulaminie

Informujemy, że Bank Pocztowy S.A. wprowadza zmiany:

  1. z dniem 1.11.2023 r. w „Taryfie opłat i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla klientów agrobiznesu”, zwanej dalej Taryfą,
  2. z dniem 1.11.2023 r. w „Regulaminie prowadzenia rachunków bankowych oraz wydawania i używania kart płatniczych biznes dla klientów agrobiznesu w Banku Pocztowym S.A.”, zwanym dalej Regulaminem,
  3. z dniem 6.11.2023 r. w „Warunkach świadczenia przez Bank Pocztowy S.A. usług bankowości elektronicznej oraz usługi bankowości telefonicznej”, zwanych dalej Warunkami.

Ze szczegółami możesz zapoznać się tutaj.

chat z konsultantem