Oprocentowanie produktów bankowych

Oprocentowanie kredytów

  1. Oprocentowanie kredytów oferowanych Klientom Agrobiznesu przez Bank Pocztowy S.A. składa się ze stawki bazowej WIBOR i marży Banku.
  2. Zmiana oprocentowania udzielonego kredytu wpływa na koszt obsługi udzielonego kredytu oraz na wysokość rat kredytowych.
  3. Maksymalna wysokość odsetek od kredytów nie może w stosunku rocznym przekroczyć dwukrotności wysokości odsetek ustawowych (odsetki maksymalne).
  4. Maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie.

Oprocentowanie rachunków i lokat

Pocztowe konto agrobiznes

Oprocentowanie środków na pocztowym koncie agrobiznes I rachunku dotacyjnym wynosi 0%.

Konto oszczędnościowe agrobiznes

Oprocentowanie wynosi 0,01% w skali roku. Odsetki naliczane są od wysokości środków znajdujących się w danym dniu na rachunku I kapitalizowane w okresach miesięcznych

Depozyty w banku pocztowym

Depozyty w banku pocztowym gwarantowane są przez bankowy fundusz gwarancyjny do równowartości w złotych 100 000 euro

chat z konsultantem