Archiwalne regulaminy i formularze

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oraz wydawania i obsługi kart płatniczych dla Klientów segmentu Agrobiznesu w Banku Pocztowym S.A. obowiązuje od 01.07.2021 r do 31.12.2021 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Komunikat dotyczący terminów i trybu realizacji usług płatniczych, minimalnych kwotach lokat i dopłat do lokat, wpłatomatach oraz zasadach zgłaszania wypłat z rachunków powyżej określonej kwoty obowiązujący, dla klientów Agrobiznesu w Banku Pocztowym S.A.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Komunikat dotyczący terminów i trybu realizacji usług płatniczych, minimalnych kwotach lokat i dopłat do lokat, wpłatomatach oraz zasadach zgłaszania wypłat z rachunków powyżej określonej kwoty obowiązujący, dla klientów Agrobiznesu w Banku Pocztowym S.A.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Umowa o rachunek bankowy, o kartę płatniczą oraz o świadczenie usług drogą elektroniczną dla osób fizycznych prowadzących działalność rolniczą, obowiązuje od 17.05.2021r do 31.12.2021 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Umowa o rachunek bankowy, o kartę płatniczą oraz o świadczenie usług drogą elektroniczną dla spółki cywilnej prowadzącej działalność rolniczą, obowiązuje od 17.05.2021r. do 31.12.2021 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Komunikat dotyczący terminów i trybu realizacji usług płatniczych, minimalnych kwotach lokat i dopłat do lokat, wpłatomatach oraz zasadach zgłaszania wypłat z rachunków powyżej określonej kwoty obowiązujący, dla klientów Agrobiznesu w Banku Pocztowym S.A.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Regulamin prowadzenia rachunków bankowych oraz wydawania i używania kart biznes dla klientów instytucjonalnych obowiązujący od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Komunikat dotyczący terminów i trybu realizacji usług płatniczych, minimalnych kwotach lokat i dopłat do lokat, wpłatomatach oraz zasadach zgłaszania wypłat z rachunków powyżej określonej kwoty obowiązujący, dla klientów Agrobiznesu w Banku Pocztowym S.A.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Umowa o rachunek bankowy, o kartę płatniczą oraz o świadczenie usług drogą elektroniczną dla spółki cywilnej prowadzącej działalność rolniczą, obowiązuje od 11.03.2021r. do 16.05.2021 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Umowa o rachunek bankowy, o kartę płatniczą oraz o świadczenie usług drogą elektroniczną dla osób fizycznych prowadzących działalność rolniczą, obowiązuje od 11.03.2021r. do 16.05.2021 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Oświadczenie Zarządcy Sukcesyjnego od 11.03.2021 r. do 16.05.2021 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Komunikat dotyczący terminów i trybu realizacji usług płatniczych, minimalnych kwotach lokat i dopłat do lokat, wpłatomatach oraz zasadach zgłaszania wypłat z rachunków powyżej określonej kwoty obowiązujący, dla klientów Agrobiznesu w Banku Pocztowym S.A.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Oświadczenia o statusie FATCA obowiązuje od 01.06.2020 r. do 10.03.2021 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Umowa o rachunek bankowy, o kartę płatniczą oraz o świadczenie usług drogą elektroniczną dla spółki cywilnej prowadzącej działalność rolniczą, obowiązuje od 01.01.2021r. do 10.03.2021r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Umowa o rachunek bankowy, o kartę płatniczą oraz o świadczenie usług drogą elektroniczną dla osób fizycznych prowadzących działalność rolniczą, obowiązuje od 01.01.2021r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Oświadczenie Zarządcy Sukcesyjnego

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Komunikat dotyczący terminów i trybu realizacji usług płatniczych, minimalnych kwotach lokat i dopłat do lokat, wpłatomatach oraz zasadach zgłaszania wypłat z rachunków powyżej określonej kwoty obowiązujący, dla klientów Agrobiznesu w Banku Pocztowym S.A.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Komunikat dotyczący terminów i trybu realizacji usług płatniczych, minimalnych kwotach lokat i dopłat do lokat, wpłatomatach oraz zasadach zgłaszania wypłat z rachunków powyżej określonej kwoty obowiązujący, dla klientów Agrobiznesu w Banku Pocztowym S.A.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oraz wydawania i obsługi kart płatniczych dla Klientów segmentu Agrobiznesu w Banku Pocztowym S.A. obowiązuje od 01.06.2020 r. do 31.12.2020r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Komunikat dotyczący terminów i trybu realizacji usług płatniczych, minimalnych kwotach lokat i dopłat do lokat, wpłatomatach oraz zasadach zgłaszania wypłat z rachunków powyżej określonej kwoty obowiązujący, dla klientów Agrobiznesu w Banku Pocztowym S.A.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

chat z konsultantem