Regulaminy i formularze

Klienci Banku Pocztowego S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oraz wydawania i obsługi kart płatniczych w Banku Pocztowym S.A. dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą obowiązujący od dnia 01.01.2022 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oraz wydawania i obsługi kart płatniczych w Banku Pocztowym S.A. dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą obowiązujący od dnia 01.11.2023 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Komunikat dotyczący terminów i trybu realizacji usług płatniczych, minimalnych kwotach lokat i dopłat do lokat, wpłatomatach oraz zasadach zgłaszania wypłat z rachunków powyżej określonej kwoty obowiązujący, dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą obowiązujący od 14.08.2023 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Umowa o prowadzenie rachunków, o kartę płatniczą oraz o świadczenie usług drogą elektroniczną dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej obowiązująca od 01.08.2023 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Umowa o prowadzenie rachunków, o kartę płatniczą oraz o świadczenie usług drogą elektroniczną dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą obowiązująca od 01.08.2023

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Oświadczenia o CRS - dla osób fizycznych prowadzących działalność obowiązujące od 03.07.2023 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Karta informacyjna RODO dla Klientów JDG i SC obowiązująca od 03.07.2023

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Oświadczenia o statusie FATCA obowiązujące od 03.07.2023 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Oświadczenia o CRS - instytucje obowiązuje od 15.12.2019 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Arkusz informacyjny dla deponentów

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Oświadczenie Zarządcy Sukcesyjnego

Plik w formacie PDF

pobierz plik

chat z konsultantem