Historia Banku

Ugruntowane wieloletnią historią strategiczne partnerstwo z Pocztą Polską sprawia, że jesteśmy bezpiecznym i godnym zaufania polskim Bankiem.

Wszystko zaczęło się w 1990 roku

Bank Pocztowy S.A. powstał w Bydgoszczy w 1990 r. Od samego początku związany jest z Pocztą Polską. Ideą leżącą u jego utworzenia było dążenie do reaktywacji bankowości pocztowej w Polsce.

Dziś, po ponad 30 latach od tamtego wydarzenia, Bank Pocztowy z instytucji o charakterze czysto rozliczeniowym stał się bankiem detalicznym. Model biznesowy Banku Pocztowego opiera się na strategicznym partnerstwie z głównym akcjonariuszem – Pocztą Polską, dzięki czemu Bank może świadczyć swoje usługi za pośrednictwem jednej z największych sieci placówek w Polsce.

1990

Powstanie Banku Pocztowego jako instytucji rozliczeniowej

1998

Początek procesu przekształcania Banku Pocztowego w bank detaliczny

1999

Uruchomienie przez Bank Pocztowy i Pocztę Polską rachunku GIRO Składka dla Mikroprzedsiębiorców

2000

Sprofilowanie kont GIRO na Standard i Nestor

2003

Uruchomienie pierwszego serwisu www Banku Pocztowego

2005

Pocztowe Konto Standard i Nestor zastępują dotychczasowe konta GIRO

2006

Umowa między Bankiem Pocztowym a Pocztą Polską regulująca zasady świadczenia usług bankowości detalicznej, dająca podwaliny pod dzisiejszy model biznesowy Banku Pocztowego

2007

Uruchomienie pierwszego serwisu bankowości internetowej Pocztowy24 dla Klientów detalicznych

2009

Uruchomienie pierwszego serwisu bankowości internetowej Pocztowy24 Biznes dla Klientów instytucjonalnych

2011

Liczba Klientów Banku Pocztowego przekroczyła 1 MILION

2015

Przyjęcie Strategii Banku zakładającej osiągnięcie przez bank pozycji wiodącego banku detalicznego dla Klientów z Polski Regionalnej m.in. poprzez maksymalne uproszczenie oferty produktowej, procesów, procedur i komunikacji oraz jeszcze efektywniejsze wykorzystanie sieci i współpracę z Pocztą Polską

2016

Program emisji obligacji dla inwestorów indywidualnych

2017

Przyjęcie przez Radę Nadzorczą Strategii rozwoju Banku Pocztowego na lata 2017 - 2021 roku

Dokapitalizowanie Banku przez dotychczasowych akcjonariuszy kwotą 90 mln zł

Rynkowy debiut cyfrowej marki Banku Pocztowego – EnveloBank

2018

Bank Pocztowy S.A. oraz PERN S.A.,działając we współpracy z Narodowym Archiwum Cyfrowym i Archiwum Akt Nowych podjęły wspólną inicjatywę realizacji projektu edukacyjnego „Dla Niepodległej”. Projekt edukacyjny dla szkół ma na celu uczczenie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Aktualizacja Strategii Banku i Strategicznego Planu Finansowego wydłużająca horyzont Strategii do 2022 r., pozostawiając główne założenia strategiczne bez zmian.

2020

Świętujemy 30-lecie istnienia na rynku. Dziękujemy, że jesteście z Nami!
chat z konsultantem