Otwarta bankowość

Otwarta bankowość

Bezpiecznie udostępniaj dane i korzystaj z usług oferowanych przez inne firmy.

Czym jest otwarta bankowość?

Jeżeli potrzebujesz nowych rozwiązań już teraz możesz korzystać z tych oferowanych przez firmy zewnętrzne. Dyrektywa PSD2 pozwala na udostępnienie historii Twoich transakcji, czy dokonywanie płatności z konta w Banku Pocztowym S.A. w innym systemie.

Jak działa otwarta bankowość?

  • Wybierasz dostawcę trzeciego, któremu chcesz udostępniać dane bankowe. Pełna lista certyfikowanych firm trzecich znajduje się na stronie KNF www.knf.gov.pl
  • Zakładasz konto lub logujesz się do serwisu certyfikowanego dostawcy trzeciego. Niezbędne jest posiadanie konta w serwisie, z którego usług chcesz korzystać.
  • Udostępniasz dane bankowe. W serwisie dostawcy trzeciego wnioskujesz o udostępnienie danych na jego rzecz. W tym celu musisz się autoryzować w nowej bankowości Pocztowy24. Szczegółowe informacje na temat nowego sposobu autoryzacji znajdziesz tutaj. Jeśli nadal korzystasz z dotychczasowej wersji bankowości Pocztowy24 informacje na temat nowego sposobu autoryzacji znajdziesz tutaj.
  • Bezpiecznie korzystasz z nowych możliwości. W każdej chwili możesz zablokować dostęp dostawcom trzecim.

Na co mogę wyrazić zgodę?

Usługa inicjacji płatności (PIS)
Wyrażając zgodę na usługę inicjowania płatności (PIS) dajesz możliwość zaufanemu dostawcy trzeciemu bezpiecznego tworzenia płatności, a następnie monitorowania jej statusu.

 W ramach usługi PIS mogą być inicjowane następujące typy płatności:

  • przelew zwykły krajowy (Elixir, ExpressElixir, Sorbnet, wewnętrzny),
  • przelew zagraniczny SEPA,
  • zlecenia stałe,
  • przelew podatkowy krajowy,
  • paczka przelewów.
 Usługa informacji o rachunku (AIS)

Usługa dostępu do informacji o rachunku (AIS) umożliwia zaufanemu dostawcy trzeciemu pobieranie za Twoją zgodą, informacji o stanie Twoich rachunków bankowych, ich historii, szczegółów operacji oraz listy blokad.

Usługa weryfikacji dostępności środków płatniczych (CAF)

Usługa ta daje możliwość zaufanemu dostawcy trzeciemu sprawdzenia, czy na Twoim rachunku znajdują się środki wystarczające do wykonania zaplanowanej transakcji płatniczej.

Jak zarządzać zgodami?

Zablokowanie dostępu

Jeżeli będziesz chciał zablokować udostępnianie swoich danych, możesz to zrobić z poziomu bankowości. Istnieje również możliwość dokonania blokady w placówce lub przez infolinię.

Klient Korporacyjny może zablokować dostęp do TPP tylko w bankowości internetowej P24 na uprawnieniach Superusera.

Portal dla developerów

Na portalu dla deweloperów znajdziesz informacje o udostępnionym przez nas API oraz link do środowiska testowego.

Przejdź do portalu >>>

Skontaktuj się

Napisz do nas
Skontaktuj się z nami za pomocą formularza.

Masz pytania?
My mamy odpowiedzi!

Możesz to zrobić z poziomu bankowości internetowej Pocztowy24 lub w aplikacji firmy trzeciej, której została udzielona zgoda. W bankowości internetowej wystarczy wejść w zakładkę "Wnioski". Pamiętaj, że w Pocztowy24 zabezpieczasz dostęp do swoich danych bankowych blokując zgody dla wszystkich dostawców trzecich. Jeśli chcesz zablokować zgody dla wybranego dostawcy, zaloguj się do jego aplikacji i tam zablokuj zgody dla konkretnego dostawcy trzeciego.

Chroń swoje dane do logowania. Nigdy nie udostępniaj tych danych nikomu. Certyfikowani dostawcy usług (TPP) nie będą wymagali od Ciebie żadnych poufnych informacji.

Informacje o udostępnionym przez Bank Pocztowy S.A. API znajdują się w portalu dla deweloperów https://developer.pocztowy.pl/

Dla bezpieczeństwa naszych Klientów wdrożyliśmy tzw. silne uwierzytelnienie Klienta (SCA - Strong Customer Authentication), którego celem jest podniesienie ochrony poufności Twoich danych. Jest to wymóg identyfikacji użytkownika i autoryzacji transakcji za pomocą co najmniej dwóch niezależnych elementów należących do trzech kategorii.

Udostępniamy również informacje o rachunkach płatniczych Klientów (wyłącznie za ich zgodą) instytucjom zewnętrznym, w tym innym bankom oraz instytucjom płatniczym.

Zmianie również uległy zasady rozliczeń przelewów przychodzących, wychodzących po godzinie granicznej oraz nieautoryzowanych transakcji oraz rozpatrywania reklamacji.

TPP (Third Party Provider), nowy rodzaj instytucji które będą mogły świadczyć usługi AIS, PIS, CAF.

CAF (Confirmation of the Availability of Funds) to usługa dająca możliwość potwierdzania dostępności na rachunku płatnika kwoty niezbędnej do wykonania transakcji płatniczej.

AIS (Account Information Services) to usługa dostępu do informacji o rachunku umożliwiająca pobierania informacji o stanie rachunków bankowych Klienta, ich historii, szczegółów operacji oraz listy blokad.

SCA (Strong Customer Authentication) to wymóg identyfikacji użytkownika i autoryzacji transakcji za pomocą co najmniej dwóch niezależnych elementów należących do trzech kategorii.

Payment Initiation Services) to usługa inicjowania transakcji płatniczej dająca możliwość stworzenia płatności, a następnie monitorowania jej statusu.

chat z konsultantem