Pytania i odpowiedzi

1. Od jakiej kwoty mogę złożyć lokatę terminową?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Lokatę terminową możesz założyć już od 500 zł.

2. W jaki sposób mogę założyć lokatę terminową?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Jeśli masz konto w Banku Pocztowym, możesz założyć lokatę samodzielnie w bankowości internetowej Pocztowy24. Lokatę w koncie założysz też we wszystkich placówkach Banku, na Poczcie, lub dzwoniąc na Infolinię (801 100 500 lub 52 34 99 499). Jeśli nie masz konta możesz złożyć wniosek przez internet lub udać się do placówki Banku lub na Pocztę.

3. Czy jeśli mam u Was konto, to otrzymam wyższe oprocentowanie lokaty terminowej?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Tak, jeśli otworzysz lokatę w koncie otrzymasz wyższe oprocentowanie. Taką lokatę możesz otworzyć w Pocztowy24, dzwoniąc na Infolinię (801 100 500 lub 52 34 99 499) lub udając się do placówki Banku lub na Pocztę.

4. Czy Bank pobierze ode mnie opłatę za założenie lokaty terminowej?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Nie, nie pobieramy opłat za założenie, prowadzenie i likwidację lokaty terminowej.

5. Czy, jeśli zerwę lokatę przed upływem terminu umownego dostanę jakieś odsetki?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Lokaty MINI, MIDI i MAXI możesz zerwać w dowolnym momencie, a za pełne miesiące trwania lokaty Bank wypłaci Ci odsetki. Jedynie w przypadku, gdy zerwiesz lokatę w trakcie trwania pierwszego miesiąca utracisz prawo do odsetek. Jeśli założyłeś Lokatę Rynek+ 30M i zerwiesz ją przed upływem terminu umownego nie zostaną naliczone Ci odsetki.

6. W jakim czasie powinienem przelać środki na lokatę, jeżeli założyłem ją przez internet?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Najlepiej, abyś wpłacił środki na rachunek lokaty w dniu jej założenia. Środki muszą wpłynąć do Banku w ciągu maksymalnie 10 dni od złożenia wniosku. Informacja o terminie jest podawana po wypełnieniu e-wniosku o otwarcie lokaty.

7. W jaki sposób mogę zlikwidować lokatę terminową?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Dyspozycję likwidacji Lokaty możesz złożyć w swojej bankowości internetowej Pocztowy24, za pośrednictwem Infolinii (801 100 500 lub 52 34 99 499) lub w placówce Banku i na Poczcie.

8. Czy moje środki na lokacie są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Twoje środki, które zdeponowałeś w Banku Pocztowym S.A. objęte są polskim systemem gwarantowania.

9. Czy mogę zerwać lokatę terminową przed upływem okresu, na jaki została zawarta? Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Możesz zerwać lokatę terminową przed upływem okresu umownego. W przypadku, gdy zrywasz tak lokatę MINI, MIDI, MAXI, Bank wypłaci Ci odsetki za pełne miesiące utrzymania lokaty

10. Co to jest lokata indywidualnie negocjowana i jak mogę ją założyć?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Lokata indywidualnie negocjowana to elastyczna forma lokowania Twoich wolnych środków pieniężnych na atrakcyjnych warunkach oprocentowania – które indywidualnie negocjujesz z Opiekunem Klienta lub pracownikiem Departamentu Skarbu. Lokatę indywidualnie negocjowaną możesz założyć w każdej placówce Banku. Aby lokować środki na indywidualnych warunkach powinieneś zawrzeć z Bankiem umowę lokat indywidualnie negocjowanych. Umowa ta może być zawarta pod warunkiem, że posiadasz czynną umowę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub czynną umowę rachunków terminowych lokat oszczędnościowych w Banku Pocztowym.

11. Od jakiej kwoty i na jaki okres mogę założyć Lokatę Rynek+ 30MWciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Lokatę Rynek+ 30M możesz założysz już od 500 zł i na 30 miesięcy.

12. Jak naliczane jest oprocentowanie Lokaty Rynek+ 30M?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Oprocentowanie Lokaty Rynek+ 30M jest oprocentowaniem zmiennym, ustalanym na podstawie wzoru: WIBID 3M + marża w wysokości 0,30 punktu procentowego. Stawka WIBID jest to roczna stopa procentowa jaką Banki płacą za środki przyjęte w depozyt od innych Banków, natomiast marża jest stałym elementem w całym okresie trwania lokaty. Do ustalenia oprocentowania Twojej lokaty, pod uwagę brana jest stawka WIBID 3M, obowiązująca 25 dnia każdego miesiąca. Oprocentowanie lokaty jest aktualizowane co miesiąc.

13. Jak mogę założyć lokatę Rynek+ 30M ?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Jeżeli posiadasz konto w Banku Pocztowym, wraz z dostępem do bankowości elektronicznej – możesz założyć lokatę za jej pośrednictwem. Jeżeli natomiast nie korzystasz z bankowości Pocztowy24, lokatę w szybki sposób założysz podczas wizyty w placówce Banku / Poczty lub poprzez kontakt z infolinią Banku pod numerami 801 100 500 lub 52 349 94 99.

14. W jaki sposób naliczane jest oprocentowanie na lokatach, które zakładam ?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Oprocentowanie lokat jest podawane oraz naliczane w skali roku (365 dni). Odsetki, które otrzymasz od zdeponowanych przez Ciebie środków są naliczane za faktyczną liczbę dni okresu lokaty. Od uzyskanych odsetek zostanie również pobrany 19% podatek. Przykładowy schemat obliczania odsetek dla lokaty MIDI na kwotę 10 000zł wygląda następująco :

  92 dni x 10000zł x 1,65% / 365 = 41,59 zł

15. Ile wynosi podatek od odsetek i kiedy jest pobierany?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Podatek od zysków kapitałowych czyli od uzyskanych od Banku odsetek wynosi obecnie 19%. Podatek od odsetek naliczonych na lokatach i kontach oszczędnościowych zostanie pobrany w momencie kapitalizacji odsetek i pomniejszy ich kwotę. Kwota pobieranego podatku jest zaokrąglana do pełnych groszy w górę.

16. Czy moja lokata może zostać odnowiona po upływie okresu umownego?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Oczywiście, w momencie zakładania lokaty to Ty decydujesz o tym czy lokata ma się odnowić. Masz również możliwość zmiany dyspozycji w trakcie trwania okresu umownego.

17. Chcę założyć lokatę. Na czym polega różnica pomiędzy standardową lokatą, a lokatą w Koncie?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Lokatę w Pocztowym Koncie założysz jedynie posiadając konto w Banku Pocztowym. Główną zaletą jej posiadania jest oprocentowanie wyższe o 0,20 punktu procentowego, w porównaniu do standardowej lokaty, dla której nie jest wymagane posiadanie konta w Banku.

18. Czy jeśli zamknę konto, to zamknięte zostaną również lokaty ?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Zamknięcie Twojego konta spowoduje jednocześnie zamknięcie wszystkich lokat otwartych w ramach tego konta. Jeżeli umowy lokat były zawierane niezależnie od posiadania rachunku – lokaty nie zostaną zamknięte.

19. Jak funkcjonują lokaty na warunkach stałego zlecenia typu „overnight” dla Klientów instytucjonalnych?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Lokaty na warunkach stałego zlecenia typu „overnight” służą do automatycznego, nocnego lokowania nadwyżek zgromadzonych przez Ciebie środków pieniężnych. Lokaty te tworzą się automatycznie na koniec dnia roboczego, ze środków pochodzących z rachunku bieżącego. Następnego dnia środki wraz z odsetkami są udostępniane do Twojej dyspozycji. Do skorzystania z tego produktu, konieczne jest posiadanie rachunku bieżącego w Banku Pocztowym.

20. Jaka jest minimalna kwota lokat standardowych o stałym oprocentowaniu dla Klientów instytucjonalnych?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Minimalna kwota jaką możesz wpłacić to 1 000zł na okres 3, 6 lub 12 miesięcy. Lokata zostanie założona na podstawie umowy rachunku lokaty terminowej.

21. Jak mogę założyć standardową lokatę o stałym oprocentowaniu dla Klientów instytucjonalnych?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Aby założyć lokatę, wystarczy że wypełnisz elektroniczny wniosek o kontakt z doradcą. Pracownik Banku zadzwoni do Ciebie, aby potwierdzić dane i omówić szczegóły. Umowę podpiszesz w dogodnym dla Ciebie terminie w siedzibie Banku, lub Instytucji, którą reprezntujesz.

22. Od jakiej kwoty mogę złożyć lokatę z funduszem?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Lokatę terminową możesz założyć już od 3000 zł. 1500zł wpłacasz na lokatę i 1500 zł inwestujesz w wybrany fundusz IPOPEMA TFI

23. Czy moje środki na lokacie są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Twoje środki, które zdeponowałeś w Banku Pocztowym S.A. objęte są polskim systemem gwarantowania.

24. Czy zakładając lokatę z funduszem muszę inwestować w fundusz inwestycyjny? Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Warunkiem otwarcia lokaty jest nabycie jednostek uczestnictwa w wybranych funduszach IPOPEMA TFI.

25. Gdzie mogę założyć lokatę z funduszem? Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Lokatę 3-miesięczną na 4,5% z funduszem inwestycyjnym można założyć w każdej placówce Banku.

26. Czy Bank pobierze ode mnie opłatę za założenie lokaty z funduszem? Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Za otwarcie lokaty z funduszem nie jest pobierana opłata manipulacyjna.

pokaż więcej
zwiń