Oszczędności

Najczęściej zadawane pytania dotyczące lokat oraz innych produktów oszczędnościowych

Oszczędności

Lokatę terminową możesz założyć już od 500 zł.

Jeśli masz konto w Banku Pocztowym, możesz założyć lokatę samodzielnie w bankowości internetowej Pocztowy24 i aplikacji mobilnej Pocztowy. Lokatę w koncie założysz też we wszystkich placówkach Banku, na Poczcie, lub dzwoniąc na Infolinię (52 3499 499). Jeśli nie masz konta możesz złożyć wniosek przez internet lub udać się do placówki Banku lub na Pocztę.

Nie, nie pobieramy opłat za założenie, prowadzenie i likwidację lokaty terminowej.

Lokatę MIDI możesz zerwać w dowolnym momencie. Jednakże w takiej sytuacji tracisz prawo do odsetek. Bank wypłaca jedynie wpłacony kapitał.

Najlepiej, abyś wpłacił środki na rachunek lokaty w dniu jej założenia. Środki muszą wpłynąć do Banku w ciągu maksymalnie 10 dni od złożenia wniosku. Informacja o terminie jest podawana po wypełnieniu e-wniosku o otwarcie lokaty.

Lokatę 3-miesięczną na 4,5% z funduszem inwestycyjnym można założyć w każdej placówce Banku.

Twoje środki, które zdeponowałeś w Banku Pocztowym S.A. objęte są polskim systemem gwarantowania.

Aby założyć lokatę, wystarczy że wypełnisz elektroniczny wniosek o kontakt z doradcą. Pracownik Banku zadzwoni do Ciebie, aby potwierdzić dane i omówić szczegóły. Umowę podpiszesz w dogodnym dla Ciebie terminie w siedzibie Banku, lub Instytucji, którą reprezentujesz.

Minimalna kwota jaką możesz wpłacić to 1 000zł na okres 3, 6 lub 12 miesięcy. Lokata zostanie założona na podstawie umowy rachunku lokaty terminowej.

Lokaty na warunkach stałego zlecenia typu „overnight” służą do automatycznego, nocnego lokowania nadwyżek zgromadzonych przez Ciebie środków pieniężnych. Lokaty te tworzą się automatycznie na koniec dnia roboczego, ze środków pochodzących z rachunku bieżącego. Następnego dnia środki wraz z odsetkami są udostępniane do Twojej dyspozycji. Do skorzystania z tego produktu, konieczne jest posiadanie rachunku bieżącego w Banku Pocztowym.

Zamknięcie Twojego konta spowoduje jednocześnie zamknięcie wszystkich lokat otwartych w ramach tego konta. Jeżeli umowy lokat były zawierane niezależnie od posiadania rachunku – lokaty nie zostaną zamknięte.

Oczywiście, w momencie zakładania lokaty to Ty decydujesz o tym czy lokata ma się odnowić. Masz również możliwość zmiany dyspozycji w trakcie trwania okresu umownego.

Podatek od zysków kapitałowych czyli od uzyskanych od Banku odsetek wynosi obecnie 19%. Podatek od odsetek naliczonych na lokatach i kontach oszczędnościowych zostanie pobrany w momencie kapitalizacji odsetek i pomniejszy ich kwotę. Kwota pobieranego podatku jest zaokrąglana do pełnych groszy w górę.

Oprocentowanie lokat jest podawane oraz naliczane w skali roku (365 dni). Odsetki, które otrzymasz od zdeponowanych przez Ciebie środków są naliczane za faktyczną liczbę dni okresu lokaty. Od uzyskanych odsetek zostanie również pobrany 19% podatek. Przykładowy schemat obliczania odsetek dla lokaty MIDI na kwotę 10 000zł wygląda następująco :

92 dni X 10 000 zł x 0,01% / 365 = 0,25 zł

Lokata indywidualnie negocjowana to elastyczna forma lokowania Twoich wolnych środków pieniężnych na atrakcyjnych warunkach oprocentowania – które indywidualnie negocjujesz z Opiekunem Klienta lub pracownikiem Departamentu Skarbu. Lokatę indywidualnie negocjowaną możesz założyć w każdej placówce Banku. Aby lokować środki na indywidualnych warunkach powinieneś zawrzeć z Bankiem umowę lokat indywidualnie negocjowanych. Umowa ta może być zawarta pod warunkiem, że posiadasz czynną umowę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub czynną umowę rachunków terminowych lokat oszczędnościowych w Banku Pocztowym.

Twoje środki, które zdeponowałeś w Banku Pocztowym S.A. objęte są polskim systemem gwarantowania.

Dyspozycję likwidacji Lokaty możesz złożyć w swojej bankowości internetowej Pocztowy24 i aplikacji mobilnej Pocztowy, za pośrednictwem Infolinii (52 3499 499) lub w placówce Banku i na Poczcie.

chat z konsultantem