3-miesięczna lokata i subfundusz Pocztowy Stabilny SFIO

4,5% w skali roku to gwarantowane oprocentowanie Twojej 3-miesięcznej lokaty. Dodatkowo masz szansę na dużo wyższy zysk z funduszem inwestycyjnym.

POCZTOWY 
Stabilny

 • dąży do uzyskania stopy zwrotu przewyższającej oprocentowanie depozytów bankowych, niezależnie od sytuacji na rynkach
  finansowych
 • do 100% portfela w instrumentach dłużnych, w tym w obligacjach, bonach skarbowych i instrumentach rynku pieniężnego
 • maksymalnie 40% zainwestowane w akcje
 • fundusz może inwestować w papierywartościowe spółek o solidnych fundamentach i dobrych perspektywach rozwoju

Warunkiem otwarcia lokaty jest nabycie jednostek uczestnictwa w subfunduszu POCZTOWY Stabilny SFIO. Minimalna kwota inwestycji wynosi 3 000 zł (1 500 zł wpłacasz na lokatę i 1 500 zł na wybrany subfundusz POCZTOWY Stabilny SFIO). Kwota lokaty nie może być wyższa, niż kwota nabycia jednostek w POCZTOWY SFIO. Przy otwarciu lokaty z funduszem nie jest pobierana opłata manipulacyjna.

Sprawdź także pozostałe lokaty terminowe 

Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz, a oszczędzać możesz przez 4, 6 lub 36 miesięcy. Najniższa kwota lokaty wynosi 500 zł. 
Jeżeli zerwiesz lokatę przed terminem i tak otrzymasz należne odsetki za każdy pełny miesiąc trwania lokaty. 

Więcej o lokatachna temat: Sprawdź także pozostałe lokaty terminowe 
lokaty w Banku Pocztowym

Jak założyć lokatę z funduszem

Produkt z dniem 01.01.2020 r. wycofany z oferty Banku.

Kontakt:

Napisz do nas

Kontakt

Zgłoś reklamację

Reklamacja
Jak to działa?

Pytania i odpowiedzi

1. Od jakiej kwoty mogę złożyć lokatę z funduszem? Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Lokatę z funduszem możesz założyć już od 3000 zł. 1500zł wpłacasz na lokatę i 1500 zł inwestujesz w wybrany fundusz IPOPEMA TFI

2. Czy moje środki na lokacie są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny? Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Twoje środki, które zdeponowałeś w Banku Pocztowym S.A. na lokacie z funduszem, objęte są polskim systemem gwarantowania. Natomiast wierzytelności z tytułu nabycia jednostek uczestnictwa nie są objęte ochroną gwarancyjną na podstawie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

3. Czy zakładając lokatę z funduszem muszę inwestować w fundusz inwestycyjny? Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Warunkiem otwarcia lokaty z funduszem jest nabycie jednostek uczestnictwa w Pocztowy SFIO

4. Gdzie mogę założyć lokatę z funduszem? Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Lokatę 3-miesięczną na 4,5% z funduszem inwestycyjnym można założyć w każdej placówce Banku.

5. Czy Bank pobierze ode mnie opłatę za założenie lokaty z funduszem? Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Za otwarcie lokaty z funduszem nie jest pobierana opłata manipulacyjna.

pokaż więcej
zwiń
 

Regulaminy

 •  

  Regulamin Lokaty z Funduszem - obowiązuje dla lokat otwartych od 22.01.2019 r.(pdf.)

 •  

  Regulamin Lokaty z Funduszem - obowiązuje dla lokat otwartych od 22.10.2018 r.(.pdf)

 •  

  Regulamin Lokaty z Funduszem - obowiązuje dla lokat otwartych od 03.01.2018 r.(.pdf)

 •  

  Regulamin Lokaty z Funduszem - obowiązuje dla lokat otwartych od 02.01.2017 r.(.pdf)

 •  

  Regulamin Lokaty 3-miesięcznej z funduszem inwestycyjnym - obowiązuje dla lokat otwartych od 19.09.2016 r. (.pdf)

 •  

  Regulamin Lokaty 3-miesięcznej z funduszem inwestycyjnym - obowiązuje dla lokat otwartych od 09.09.2016 r. (.pdf)

 •  

  Regulamin Lokaty 3-miesięcznej z funduszem inwestycyjnym - obowiązuje dla lokat otwartych od 04.06.2016 r.(.pdf)

 •  

  Regulamin Lokaty 3-miesięcznej z funduszem inwestycyjnym - obowiązuje dla lokat otwartych od 01.11.2015 r.(.pdf)

Spis treści