Zastrzeżenia prawne

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi serwisu

Bank Pocztowy S.A. informuje, że materiały zawarte na stronach niniejszego serwisu internetowego oraz stronach z nim zlinkowanych nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego jakichkolwiek usług, w tym usług czynności bankowych, świadczonych użytkownikom serwisu internetowego, a służą tylko i wyłącznie celom informacyjnym.


W celu skorzystania z usług i produktów Banku Pocztowego S.A., użytkownik winien zapoznać się z charakterystyką danej usługi lub produktu, jej warunkami, ryzykiem oraz konsekwencjami prawnymi korzystania z danej usługi lub produktu.
Bankowi Pocztowemu S.A. przysługują w całości wszelkie prawa do niniejszego serwisu internetowego dostępnego na stronie www.pocztowy.pl, w tym jego struktury, rozwiązań graficznych, wszelkich elementów w nim umieszczonych , które podlegają ochronie w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 880 z późn. zm.) oraz ochronie wynikającej z innych obowiązujących przepisów prawa.


Użytkownicy strony internetowej Banku mają prawo korzystania z materiałów udostępnianych na niej wyłącznie w zakresie dozwolonym przepisami prawa w tym w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.


Bank Pocztowy S.A.
zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian w całości czy w części, informacji zawartych na niniejszej Stronie, bez uprzedzenia.


Otrzymując dostęp do stron niniejszego Serwisu internetowego Banku i stron z nim zlinkowanych, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że poczta elektroniczna oraz inne transmisje przechodzące przez Internet mogą być narażone na ingerencję osób trzecich i nie mają charakteru poufnego.

chat z konsultantem