Gwarancja spłaty kredytu z Funduszu Gwarancji Rolnych

Fundusz Gwarancji Rolnych to pierwszy na rynku fundusz gwarancyjny BGK dostępny dla całego sektora rolnego. Gwarancja może zabezpieczyć do 80% kwoty niespłaconego kapitału kredytu inwestycyjnego lub obrotowego udzielonego przez Bank Pocztowy przedsiębiorcom działającym w sektorze rolnym.

Więcej o Funduszu Gwarancji Rolnychna temat: Gwarancja spłaty kredytu z Funduszu Gwarancji Rolnych