Informacja o zmianach w Regulaminach, Warunkach i Taryfie

31 maja 2021

Informujemy, że z dniem 1 września 2021 r. zmianie ulegną:

  • "Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków dla osób fizycznych w Banku Pocztowym S.A."
  • "Regulamin wydawania i używania kart płatniczych do rachunku dla osób fizycznych w Banku Pocztowym S.A."
  • "Tartyfa opłat i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych"
  • "Warunki świadczenia przez Bank Pocztowy S.A. usług bankowości elektronicznej oraz usługi bankowości telefonicznej"

Informacja o zmianach w Regulaminach, Warunkach i Taryfie

chat z konsultantem