Komunikat dotyczący bieżącej sytuacji na Ukrainie / Інформація, що стосується теперішньої ситуації на Україні

25 lutego 2022

W związku z napaścią Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, Bank Pocztowy S.A. wyraża solidarność z Narodem Ukraińskim. Wszystkich naszych klientów, pracowników i przyjaciół z Ukrainy zapewniamy o wsparciu w tych trudnych chwilach.

 

Bank Pocztowy posiada dedykowaną ofertę dla obywateli Ukrainy chcących założyć konto w bezpiecznym banku ze 100% polskim kapitałem. Szczegóły tutaj.

 

Środki zgromadzone na rachunkach w Banku Pocztowym S.A. są całkowicie bezpieczne. Są one w pełni gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do równowartości kwoty 100 000 euro.

 

Chcemy też uczulić wszystkich na informacje docierające do nas za pomocą internetu i mediów społecznościowych. Część z nich nastawiona jest na pochopne działania i wywoływanie niepokoju, skutkującego m.in. masowymi wypłatami środków z kont bankowych.

 

Przypominamy, że nie ma potrzeby gromadzenia zapasów gotówki, jest ona na bieżąco dostępna w bankomatach. Również płatności kartowe oraz BLIK działają na dotychczasowych zasadach.

 

Wszelkiego rodzaju kryzysy przyciągają cyberprzestępców, którzy korzystając z zamieszania próbują przejąć nasze środki.

 

Zachowajmy szczególną ostrożność podczas korzystania z internetu. Nie klikajmy w linki, nie odpowiadajmy na wiadomości, których pochodzenia nie jesteśmy pewni. Uważajmy na telefony z nieznanych numerów lub próby wyłudzenia danych. Przypominamy, że Bank nigdy nie zapyta o numer konta, numer karty, hasło, czy PIN.

 

Warto również weryfikować fundacje i osoby zachęcające nas do wpłat funduszy na pomoc Ukrainie. Jeżeli chcesz sprawdzić bieżące komunikaty dotyczące bezpieczeństwa, wejdź tutaj.

 

Jeżeli będziesz potrzebować pomocy skontaktuj się z Infolinią Banku:

 

Infolinia dla Klientów z Polski 52 3499 499

Infolinia dla Klientów z Ukrainy 52 328 07 97 (українська мова)

 

Інформація, що стосується теперішньої ситуації на Україні

 

У зв'язку з нападом Російської Федерації на Україну Акціонерне товариство «Bank Pocztowy» виражає солідарність з Українським Народом.Всім нашим клієнтам, працівникам і друзям з України ми надаємо підтримку в цей важкий час.

 

Bank Pocztowy має спеціальну пропозицію для громадян України, які хочуть відкрити рахунок у безпечному банку з 100% польським капіталом. Подробиці тут: https://www.pocztowy.pl/ua/.

 

Кошти, зібрані на рахунках в Акціонерному товаристві «Bank Pocztowy» є цілком безпечні. Вони у повній мірі гарантовані Банківським Гарантійним Фондом до еквіваленту суми 100 000 євро.

 

Ми хочемо також заспокоїти всіх щодо інформації, яка надходить до нас за допомогою інтернету і соціальних мереж. Частина її скерована на необачні дії і виклик неспокою, що призводить між іншим до масового зняття коштів з банківських рахунків.

 

Ми нагадуємо, що не має потреби нагромадження запасів готівки, вона завжди є доступною у банкоматах. Також платежі карткою та BLIK діють на дотеперішніх принципах.

 

Кризи будь-якого виду притягають кіберзлочинців, які користуючись нестійкою ситуацією, пробують захопити наші кошти.

 

Зберігаймо особливу обережність під час користування інтернетом. Не натискаймо на посилання, не відповідаймо на повідомлення, в походженні яких ми не впевнені. Будьмо обережні з дзвінками з невідомих номерів або спроби виманювання даних. Ми нагадуємо, що Банк ніколи не питає про номер рахунку, номер картки, пароль чи ПІН.

 

Варто також перевіряти фонди і осіб, заохочуючих нас до платежів у фонди на допомогу Україні. Якщо ви хочете перевірити поточні повідомлення, що стосуються безпеки, ввійдіть тут.

 

Якщо вам потрібна допомога, зателефонуйте на Інформаційну лінію Банку:

Інформаційна лінія для Клієнтів з Польщі 52 3499 499

Інформаційна лінія для Клієнтів з України 52 328 07 97(українська мова)

chat z konsultantem