Wiosek o świadczenie Dobry Start dostępny w bankowości

1 lipca 2024

Od 1.07.2024 r. w serwisie bankowości internetowej Pocztowy24 jest dostępny wniosek o dofinansowanie w ramach programu Dobry Start. Wniosek może złożyć rodzic dziecka w okresie od 01.07.2024 r. do 30.11.2024 r. za pośrednictwem bankowości internetowej.

W celu złożenia wniosku wystarczy zalogować się do bankowości Pocztowy24, przejść do sekcji "Wnioski” i wybrać wniosek „Dobry Start”. Część dokumentu zostanie wypełniona automatycznie na podstawie danych posiadanych przez Bank, np. imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, co ułatwi i przyśpieszy składanie wniosków.

Wszystkie informacje na temat wniosku i jego obsługi znajdziesz na PUE ZUS (status obsługi wniosku, szczegółowe informacje dot. świadczenia w kontekście dziecka, którego dotyczył wniosek) – zaloguj się na swój profil na portalu PUE ZUS i przejdź do zakładki [Ubezpieczony] lub [Świadczeniobiorca], a następnie wybierz [Dobry start] – [Szczegóły Twoich wniosków].

chat z konsultantem