Fundusze IPOPEMA

Prospekt IPOPEMA SFIO 01.01.2023

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Prospekt informacyjny IPOPEMA m-INDEKS FIO 26.10.2022

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Tabela opłat manipulacyjnych IPOPEMA obowiązująca od 02.01.2023 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Roczne sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO 2021 R.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Informacja dla Klienta IPOPEMA SFIO 26.10.2022

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Ogłoszenie o zmianie Prospektu IPOPEMA SFIO 01.01.2023

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Ogłoszenie o zmianie Informacji dla Klienta IPOPEMA SFIO 26.10.2022

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Ogłoszenie z dnia 03.01.2023 o sprostowaniu ogłoszenia o zmianie statutu IPOPEMA SFIO z dnia 01.01.2023

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Ogłoszenie o zmianie statutu IPOPEMA SFIO 01.01.2023

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Ogłoszenie o zmianie prospektu IPOPEMA m-INDEKS FIO 26.10.20222

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Regulamin przyjmowania zleceń dotyczących nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych

Plik w formacie PDF

pobierz plik

chat z konsultantem