Fundusze IPOPEMA

Ogłoszenie o zmianie Prospektu IPOPEMA SFIO 01.04.2023

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Prospekt informacyjny IPOPEMA SFIO 01.04.2023

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Ogłoszenie o zmianie statutu IPOPEMA SFIO 31.03.2023

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Prospekt informacyjny IPOPEMA m-INDEKS FIO 17.03.2023

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Tabela opłat manipulacyjnych IPOPEMA obowiązująca od 02.01.2023 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Roczne sprawozdanie finansowe IPOPEMA SFIO 2021 R.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Regulamin przyjmowania zleceń dotyczących nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych

Plik w formacie PDF

pobierz plik

chat z konsultantem