Fundusze IPOPEMA

Ogłoszenie o zmianie Prospektu informacyjnego IPOPEMA SFIO 08.04.2024

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Prospekt informacyjny IPOPEMA SFIO 08.04.2024

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Drugie ogłoszenie o planowanym otwarciu likwidacji Funduszu IPOPEMA m-INDEKS FIO

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Ogłoszenie o planowanym otwarciu likwidacji Funduszu IPOPEMA m-INDEKS FIO

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Ogłoszenie o zmianie prospektu IPOPEMA m-INDEKS FIO 29.09.2023

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Ogłoszenie o zmianie statutu IPOPEMA m-INDEKS FIO 29.09.2023

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Prospekt informacyjny IPOPEMA m-INDEKS FIO 29.09.2023

Plik w formacie PDF

pobierz plik

IPOPEMA SFIO Sprawozdanie finansowe połączone 2022 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Tabela opłat manipulacyjnych IPOPEMA obowiązująca od 30.06.2023 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Regulamin przyjmowania zleceń dotyczących nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych z dnia 02.11.2023 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

chat z konsultantem