Fundusze IPOPEMA

Ogłoszenie o planowanym otwarciu likwidacji Funduszu IPOPEMA m-INDEKS FIO

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Ogłoszenie o zmianie Informacji dla Klienta IPOPEMA SFIO 30.06.2023

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Ogłoszenie o zmianie prospektu IPOPEMA SFIO 30.06.2023

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Informacja dla Klienta Funduszu IPOPEMA SFIO 30.06.2023

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Ogłoszenie o zmianie statutu IPOPEMA m-INDEKS FIO 31.05.2023

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Ogłoszenie o zmianie statutu IPOPEMA SFIO 02.08.2023

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Statut IPOPEMA m-INDEKS FIO 31.05.2023

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Prospekt informacyjny IPOPEMA m-INDEKS FIO 31.05.2023

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Prospekt informacyjny IPOPEMA SFIO 30.06.2023

Plik w formacie PDF

pobierz plik

IPOPEMA SFIO Sprawozdanie finansowe połączone 2022 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Tabela opłat manipulacyjnych IPOPEMA obowiązująca od 30.06.2023 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Regulamin przyjmowania zleceń dotyczących nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych z dnia 19.10.2018 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Regulamin przyjmowania zleceń dotyczących nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych z dnia 02.11.2023 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

chat z konsultantem