Fundusze POCZTOWE

Ogłoszenie o zmianie Prospektu informacyjnego POCZTOWY SFIO 08.04.2024

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Prospekt informacyjny POCZTOWY SFIO 08.04.2024

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Tabela Opłat Manipulacyjnych POCZTOWY SFIO obowiązująca od 02.01.2023 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

POCZTOWY SFIO połączone Sprawozdanie finansowe za 2023 rok

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Karta Funduszu POCZTOWY Konserwatywny 04.2024

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Karta Funduszu POCZTOWY Obligacji 04.2024

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Karta Funduszu POCZTOWY Stabilny 04.2024

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Składy portfeli funduszy 03.2024 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Komunikat o błędnej wycenie jednostki uczestnictwa POCZTOWY Stabilny_09.11.2022

Plik w formacie PDF

pobierz plik

KID Dokument zawierający kluczowe informacje POCZTOWY SFIO Konserwatywny 08.04.2024

Plik w formacie PDF

pobierz plik

KID Dokument zawierający kluczowe informacje POCZTOWY SFIO Obligacji 08.04.2024

Plik w formacie PDF

pobierz plik

KID Dokument zawierający kluczowe informacje POCZTOWY SFIO Stabilny 08.04.2024

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Regulamin przyjmowania zleceń dotyczących nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych z dnia 02.11.2023 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

chat z konsultantem