Fundusze POCZTOWE

Prospekt POCZTOWY SFIO 01.01.2023

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Tabela Opłat Manipulacyjnych POCZTOWY SFIO obowiązująca od 02.01.2023 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Roczne sprawozdanie finansowe POCZTOWY SFIO 2021 R.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Karta Funduszu POCZTOWY Konserwatywny 12.2022

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Karta Funduszu POCZTOWY Obligacji 12.2022

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Karta Funduszu POCZTOWY Stabilny 12.2022

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Komunikat o błędnej wycenie jednostki uczestnictwa POCZTOWY Stabilny_09.11.2022

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Informacja dla Klienta POCZTOWY SFIO 26.10.2022

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Ogłoszenie o zmianie Informacji dla Klienta POCZTOWY SFIO 26.10.2022

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Ogłoszenie o zmianie statutu POCZTOWY SFIO 01.01.2023

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Ogłoszenie o zmianie Prospektu POCZTOWY SFIO 01.01.2023

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Kluczowe Informacje dla Inwestorów – POCZTOWY Konserwatywny 01.01.2023

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Kluczowe Informacje dla Inwestorów – POCZTOWY Obligacji 01.01.2023

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Kluczowe Informacje dla Inwestorów – POCZTOWY Stabilny 01.01.2023

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Regulamin przyjmowania zleceń dotyczących nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych

Plik w formacie PDF

pobierz plik

chat z konsultantem