Fundusze POCZTOWE

Prospekt POCZTOWY SFIO 01.04.2023

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Ogłoszenie o zmianie Prospektu POCZTOWY SFIO 01.04.2023

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Ogłoszenie o zmianie statutu POCZTOWY SFIO 17.03.2023

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Tabela Opłat Manipulacyjnych POCZTOWY SFIO obowiązująca od 02.01.2023 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Roczne sprawozdanie finansowe POCZTOWY SFIO 2021 R.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Karta Funduszu POCZTOWY Konserwatywny 04.2023

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Karta Funduszu POCZTOWY Obligacji 04.2023

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Karta Funduszu POCZTOWY Stabilny 04.2023

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Skład portfela Funduszy na 31.03.2023

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Komunikat o błędnej wycenie jednostki uczestnictwa POCZTOWY Stabilny_09.11.2022

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Kluczowe Informacje dla Inwestorów – POCZTOWY Konserwatywny 28.03.2023

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Kluczowe Informacje dla Inwestorów – POCZTOWY Obligacji 28.03.2023

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Kluczowe Informacje dla Inwestorów – POCZTOWY Stabilny 28.03.2023

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Regulamin przyjmowania zleceń dotyczących nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych

Plik w formacie PDF

pobierz plik

chat z konsultantem