Fundusze POCZTOWE

Ogłoszenie o zmianie statutu POCZTOWY SFIO 29.09.2023

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Statut POCZTOWY SFIO 29.09.2023

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Prospekt informacyjny POCZTOWY SFIO 29.09.2023

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Tabela Opłat Manipulacyjnych POCZTOWY SFIO obowiązująca od 02.01.2023 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

POCZTOWY SFIO połączone Sprawozdanie Finansowe za I półrocze 2023 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Karta Funduszu POCZTOWY Konserwatywny 10.2023

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Karta Funduszu POCZTOWY Obligacji 10.2023

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Karta Funduszu POCZTOWY Stabilny 10.2023

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Skład portfela Funduszy na 29.09.2023 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Komunikat o błędnej wycenie jednostki uczestnictwa POCZTOWY Stabilny_09.11.2022

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Kluczowe Informacje dla Inwestorów – POCZTOWY Konserwatywny 28.03.2023

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Kluczowe Informacje dla Inwestorów – POCZTOWY Obligacji 28.03.2023

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Kluczowe Informacje dla Inwestorów – POCZTOWY Stabilny 28.03.2023

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Regulamin przyjmowania zleceń dotyczących nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych z dnia 02.11.2023 r.

Plik w formacie PDF

pobierz plik

chat z konsultantem