Warunki oferty

Konsolidacja kredytów polega na przeniesieniu spłaty kredytów z różnych banków do Banku Pocztowego
i podpisaniu nowej umowy kredytowej. Na podstawie nowej umowy spłacimy wszystkie Twoje zobowiązania
i zaproponujemy nowy kredyt z jedną niższą ratą, niż suma rat spłacanych dotychczas.

Wysokość kredytu

od 50 000 zł

Marża

2,99%

Okres kredytowania

do 30 lat

Waluta kredytu

PLN

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla reprezentatywnego przykładu zgodnie z ustawą  z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. z 2017 r. poz. 819) dla Hipotecznego Kredytu Konsolidacyjnego udzielonego przez Bank Pocztowy S.A. wynosi 5,42% przy założeniach: hipoteczny kredyt konsolidacyjny udzielony 22 lipca 2017 r. na 20 lat, całkowita kwota hipotecznego kredytu konsolidacyjnego wynosi 120 000 zł, spłacany w 240 równych ratach kapitałowo-odsetkowych w kwocie 773,50 zł (wysokość raty w okresie stosowania podwyższonego oprocentowania – 854,19 zł) do 22 dnia każdego miesiąca, udział własny 30%  wartości zakupu nieruchomości, oprocentowanie zmienne 4,72% w stosunku rocznym (zmienny WIBOR 3M na dzień 21.07.2017 r. wynoszący: 1,73% + stała marża Banku w wysokości 2,99%, wskazana marża jest podwyższona o 1,2 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastąpi to w terminie 3 miesięcy od zawarcia umowy kredytu), prowizja 1% od udzielonej kwoty hipotecznego kredytu konsolidacyjnego. Kredyt zabezpieczony hipoteką na nieruchomości oraz cesją praw z umowy ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych, zaś wartość nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu wynosi 171 440 zł. Całkowity koszt kredytu  wynosi 73 700 zł, w tym: odsetki 65 641 zł, prowizja 1 200 zł, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych wg oferty dostępnej za pośrednictwem Banku na 240 miesięcy  2740 zł, koszt prowadzenia rachunku 3600 zł, koszt operatu 500 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 19 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 193 700 zł.  Kalkulacja została dokonana przy założeniu comiesięcznego wpływu wynagrodzenia lub innego dochodu netto Klienta na rachunek w Banku Pocztowym S.A., z minimalnym miesięcznym wpływem w kwocie 2500 zł  wraz z usługą Pocztowy24 (brak kosztów). Powyższe informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Ostateczna decyzja i warunki kredytowania uzależnione są od indywidualnej oceny Klienta, w tym jego wiarygodności i zdolności kredytowej. Zmiana oprocentowania udzielonego kredytu wpływa na koszt obsługi udzielonego kredytu oraz na wysokość rat kredytowych. 

Cele kredytu i zabezpieczenia

Kredyt konsolidacyjny możesz przeznaczyć na spłatę wszystkich posiadanych kredytów w różnych bankach i uzyskać dodatkową gotówkę na dowolny cel

Niższa rata
i dodatkowa gotówka

 • możesz skonsolidować każde udokumentowane zobowiązanie kredytów, nie związane z działalnością gospodarczą
 • do 20% kwoty kredytu możesz przeznaczyć na dowolny cel
 • przenoszony kredyt i dodatkowa gotówka nie mogą być przeznaczone na cel związany z działalnością gospodarczą

Kwota kredytu

 • do 70% wartości nieruchomości (jeżeli w konsolidowanych zobowiązaniach występuje kredyt na cele mieszkaniowe)
 • do 60% wartości nieruchomości, która stanowi przedmiot zabezpieczenia

Zabezpieczenia kredytu

 • hipoteka na nieruchomości lub prawie, którym może być własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej
 • cesja praw z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu

Dodatkowe informacje

 • umożliwiamy prolongatę spłaty kredytu do 12 miesięcy
 • w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim i nie posiadających rozdzielności majątkowej, warunkiem otrzymania kredytu jest przystąpienie do kredytu obu współmałżonków
 • informacja o ryzyku zmiany poziomu płaconej raty kredytowej, związanym z ewentualnym wzrostem oprocentowania kredytu

Jakie dokumenty przygotować

 •  

  dowód osobisty oraz drugi dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość

 •  

  dokumenty potwierdzające źródło i wysokość uzyskiwanych dochodów (rodzaj dokumentów zależy od źródła, z jakiego uzyskiwane są dochody)

 •  

  dokumenty identyfikujące spłacane zobowiązania

 •  

  odpis z księgi wieczystej nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie pożyczki

 •  

  wycena nieruchomości sporządzona przez rzeczoznawcę majątkowego

Szczegółowych informacji o dokumentach wymaganych przy składaniu wniosku udzielą Ci nasi konsultanci.

Ubezpieczenie nieruchomości

Zapewnij sobie i bliskim spokój przy spłacie kredytu mieszkaniowego lub pożyczki hipotecznej. Skorzystaj z atrakcyjnego ubezpieczenia nieruchomości w TUW Pocztowe. Ubezpieczenie możesz zawrzeć w wariancie pełnym lub podstawowym.

Dowiedz się więcejna temat: Ubezpieczenie nieruchomości
Ubezpieczenie nieruchomości

Spis treści

Ubezpieczenia Aviva

Szeroki i kompleksowy zakres ochrony. Zapewni Ci ciągłość spłaty rat kredytowych
w przypadku utraty lub trwałej niezdolności do pracy, pobytu w szpitalu na skutek wypadku, a także śmierci kredytobiorcy.

Dowiedz się więcejna temat: Ubezpieczenia Aviva
Ubezpieczenia Aviva

Jak otrzymać kredyt

Zostaw swoje dane kontaktowe lub zadzwoń na Infolinię i porozmawiaj o kredycie z naszym konsultantem.

Zapytaj o hipoteczny kredyt konsolidacyjny:

przez internet

ZŁÓŻ WNIOSEK

przez telefon

801 100 500  lub  (52) 34 99 499Użyj numeru telefonu
Jak to działa?

Zacznij wypełniac wniosek:

Tabele i dokumenty

 •  

  Opłaty i prowizje dotyczące kredytów(.www)

 •  

  Oprocentowanie kredytów(.www)

 •  

  Zaświadczenie z zakładu pracy - kredyt pocztowy(.pdf)

 •  

  Zaświadczenie z zakładu pracy - kredyt mieszkaniowy(.pdf)