Warunki oferty

Konsolidacja kredytów polega na przeniesieniu spłaty kredytów z różnych banków do Banku Pocztowego
i podpisaniu nowej umowy kredytowej. Na podstawie nowej umowy spłacimy wszystkie Twoje zobowiązania
i zaproponujemy nowy kredyt z jedną niższą ratą, niż suma rat spłacanych dotychczas.

Wysokość kredytu

od 50 000 zł do 500 000 zł

Okres kredytowania

do 30 lat

Waluta kredytu

PLN

RRSO (z przykładu reprezentatywnego Pocztowy Kredyt Konsolidacyjny)

5,93%

Reprezentatywny przykład:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla reprezentatywnego przykładu zgodnie z ustawą z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. z 2017 r. poz. 819) dla Pocztowego Kredytu Konsolidacyjnego udzielonego przez Bank Pocztowy S.A. wynosi 5,93% przy założeniach: kredyt konsolidacyjny udzielony 01 stycznia 2021 r. na 30 lat, całkowita kwota kredytu konsolidacyjnego wynosi 300 000,00 zł, spłacany w 360 ratach w tym: pierwsze 3 raty w wysokości 1 856,92 zł, kolejne 356 rat kapitałowo-odsetkowych w równej wysokości w kwocie 1 685,49 zł oraz ostatnia rata wyrównująca w wysokości 1 679,42 zł, płatne do 01 dnia każdego miesiąca, LTV (relacja kwoty kredytu do wartości nieruchomości) wynosi 70%, oprocentowanie zmienne 5,40% w stosunku rocznym (zmienny WIBOR 3M na dzień 01 stycznia 2021 r. wynoszący: 0,21% powiększony o stałą marżę Banku w wysokości 5,19% - wskazana marża jest podwyższona o 0,9 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastąpi to w terminie 3 miesięcy od zawarcia umowy kredytu), prowizja 2% od udzielonej kwoty kredytu konsolidacyjnego. Kredyt zabezpieczony hipoteką na nieruchomości oraz cesją praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych, zaś wartość nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu wynosi 428 600,00 zł. Całkowity koszt kredytu wynosi 324 088,82 zł, w tym: odsetki 307 284,62 zł, prowizja 6 000,00 zł, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych według oferty dostępnej za pośrednictwem Banku na 360 miesięcy 10 285,20 zł, koszt operatu 500 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 19 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 624 088,82 zł. Kalkulacja została dokonana przy założeniu posiadania w całym okresie kredytowania ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych nabytego za pośrednictwem Banku. Kredytobiorca zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych w tym zakresie może skorzystać z ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem Banku lub wybranego przez siebie, spełniającego kryteria określone w Minimalnych warunkach w zakresie akceptowania ochrony ubezpieczeniowej w Banku Pocztowym S.A. Powyższe informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Ostateczna decyzja i warunki kredytowania uzależnione są od indywidualnej oceny Klienta, w tym jego wiarygodności i zdolności kredytowej. Zmiana oprocentowania udzielonego kredytu pływa na koszt obsługi udzielonego kredytu oraz na wysokość rat kredytowych.

Cele kredytu i zabezpieczenia

Pocztowy kredyt konsolidacyjny możesz przeznaczyć na spłatę wszystkich posiadanych kredytów w różnych bankach i uzyskać dodatkową gotówkę na dowolny cel

Niższa rata

 • możesz skonsolidować każde udokumentowane zobowiązanie kredytów, nie związane z działalnością gospodarczą
 • przenoszony kredyt nie może być przeznaczony na cel związany z działalnością gospodarczą

Kwota kredytu

 • do 70% wartości nieruchomości, która stanowi przedmiot zabezpieczenia

Zabezpieczenia kredytu

 • hipoteka na nieruchomości lub prawie, którym może być własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej
 • cesja praw z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu

Dodatkowe informacje

 • umożliwiamy prolongatę spłaty kredytu do 12 miesięcy
 • w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim i nie posiadających rozdzielności majątkowej, warunkiem otrzymania kredytu jest przystąpienie do kredytu obu współmałżonków
 • informacja o ryzyku zmiany poziomu płaconej raty kredytowej, związanym z ewentualnym wzrostem oprocentowania kredytu

Jakie dokumenty przygotować

 •  

  dowód osobisty oraz drugi dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość

 •  

  dokumenty potwierdzające źródło i wysokość uzyskiwanych dochodów (rodzaj dokumentów zależy od źródła, z jakiego uzyskiwane są dochody)

 •  

  dokumenty identyfikujące spłacane zobowiązania

 •  

  odpis z księgi wieczystej nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu

 •  

  wycena nieruchomości sporządzona przez rzeczoznawcę majątkowego

Szczegółowych informacji o dokumentach wymaganych przy składaniu wniosku udzielą Ci nasi konsultanci.

Ubezpieczenie nieruchomości

Zapewnij sobie i bliskim spokój przy spłacie kredytu mieszkaniowego lub pożyczki hipotecznej. Skorzystaj z atrakcyjnego ubezpieczenia nieruchomości w TUW Pocztowe. Ubezpieczenie możesz zawrzeć w wariancie pełnym lub podstawowym.

Dowiedz się więcejna temat: Ubezpieczenie nieruchomości
Ubezpieczenie nieruchomości

Spis treści

Ubezpieczenie od utraty pracy oraz ubezpieczenie na życie z Cardif Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce oraz Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A

UBEZPIECZENIE DO KREDYTU I POŻYCZKI HIPOTECZNEJ

Więcejna temat: Ubezpieczenie od utraty pracy oraz ubezpieczenie na życie z Cardif Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce oraz Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A UBEZPIECZENIE DO KREDYTU I POŻYCZKI HIPOTECZNEJ

Jak otrzymać kredyt

Zostaw swoje dane kontaktowe lub zadzwoń na Infolinię i porozmawiaj o kredycie z naszym konsultantem.

Zapytaj o hipoteczny kredyt konsolidacyjny:

przez internet

ZŁÓŻ WNIOSEK

przez telefon

801 100 500  lub  52 34 99 499Użyj numeru telefonu
Jak to działa?

Zacznij wypełniac wniosek:

Tabele i dokumenty

 •  

  Opłaty i prowizje dotyczące kredytów(.www)

 •  

  Oprocentowanie kredytów(.www)

 •  

  Zaświadczenie z zakładu pracy - kredyt pocztowy(.pdf)

 •  

  Zaświadczenie z zakładu pracy - kredyt mieszkaniowy(.pdf)

 •  

  Wniosek o restrukturyzację kredytu dla klientów detalicznych wnioskujących o zmianę warunków spłaty kredytu lub pożyczki(.pdf)

 

Jesteś klientem Banku Pocztowego i masz problem ze spłatą kredytu w Banku Pocztowym?
Sprawdź jak możemy Ci pomóc.