Warunki oferty

Konsolidacja kredytów polega na przeniesieniu spłaty kredytów z różnych banków do Banku Pocztowego
i podpisaniu nowej umowy kredytowej. Na podstawie nowej umowy spłacimy wszystkie Twoje zobowiązania
i zaproponujemy nowy kredyt z jedną niższą ratą, niż suma rat spłacanych dotychczas.

Wysokość kredytu

od 50 000 zł

Okres kredytowania

do 30 lat

Waluta kredytu

PLN

RRSO (z przykładu reprezentatywnego Pocztowy Kredyt Konsolidacyjny)

8,04%

Reprezentatywny przykład:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla reprezentatywnego przykładu zgodnie z ustawą z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. z 2017 r. poz. 819) dla Pocztowego Kredytu Konsolidacyjnego udzielonego przez Bank Pocztowy S.A. wynosi 8,04 % przy założeniach: kredyt konsolidacyjny udzielony 3 lipca 2018 r. na 20 lat, całkowita kwota kredytu konsolidacyjnego wynosi 120 000 zł, spłacany w 240 ratach w tym: pierwsze 3 raty w wysokości 974,76 zł, kolejne 236 rat kapitałowo-odsetkowych w równej wysokości w kwocie 910,07 zł oraz ostatnia rata wyrównująca w wysokości 905,50 zł, płatne do 10 dnia każdego miesiąca, LTV (kwota kredytu do wartości zabezpieczenia) 70 %, oprocentowanie zmienne 6,69% w stosunku rocznym (zmienny WIBOR 3M na dzień 3 lipca 2018 r. wynoszący: 1,70 % + stała marża Banku w wysokości 4,99% - wskazana marża jest podwyższona o 0,9 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastąpi to w terminie 3 miesięcy od zawarcia umowy kredytu), prowizja 2% od udzielonej kwoty kredytu konsolidacyjnego. Kredyt zabezpieczony hipoteką na nieruchomości oraz cesją praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych, zaś wartość nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu wynosi 171 430 zł. Całkowity koszt kredytu wynosi 111 352,78 zł, w tym: odsetki 98 606,30 zł, prowizja 2 400 zł, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych według oferty dostępnej za pośrednictwem Banku na 240 miesięcy 2 743,20 zł, koszt prowadzenia rachunku 3 600 zł, opłata za pakiet ubezpieczeń w zakresie ryzyka śmierci, trwałej i całkowitej niezdolności do pracy, leczenia szpitalnego następstw nieszczęśliwych wypadków oraz utraty pracy – w  okresie pierwszych 36 miesięcy ochrony ubezpieczeniowej oferowany przez Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. i  Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych S.A., 3 484,28 zł, koszt operatu 500 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 19 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 231 352,78 zł. Kalkulacja została dokonana przy założeniu comiesięcznego wpływu wynagrodzenia lub innego dochodu netto Klienta na rachunek w Banku Pocztowym S.A., z minimalnym miesięcznym wpływem w kwocie 2500 zł wraz z usługą Pocztowy24 (brak kosztów) oraz posiadania w okresie pierwszych 36 miesięcy ochrony ubezpieczeniowej dobrowolnego ubezpieczenia na życie, trwałej i całkowitej niezdolności do pracy, pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku, od utraty pracy lub leczenia szpitalnego następstw nieszczęśliwych wypadków nabytego za pośrednictwem Banku. Kredytobiorca zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych, w tym zakresie może skorzystać z ubezpieczenia oferowanego przez Bank lub wybranego przez siebie, spełniającego kryteria określone w Minimalnych warunkach w zakresie akceptowania ochrony ubezpieczeniowej w Banku Pocztowym S.A. Powyższe informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Ostateczna decyzja i warunki kredytowania uzależnione są od indywidualnej oceny Klienta, w tym jego wiarygodności i zdolności kredytowej. Zmiana oprocentowania udzielonego kredytu  pływa na koszt obsługi udzielonego kredytu oraz na wysokość rat kredytowych.

Cele kredytu i zabezpieczenia

Pocztowy kredyt konsolidacyjny możesz przeznaczyć na spłatę wszystkich posiadanych kredytów w różnych bankach i uzyskać dodatkową gotówkę na dowolny cel

Niższa rata

 • możesz skonsolidować każde udokumentowane zobowiązanie kredytów, nie związane z działalnością gospodarczą
 • przenoszony kredyt nie może być przeznaczony na cel związany z działalnością gospodarczą

Kwota kredytu

 • do 70% wartości nieruchomości, która stanowi przedmiot zabezpieczenia

Zabezpieczenia kredytu

 • hipoteka na nieruchomości lub prawie, którym może być własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej
 • cesja praw z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu

Dodatkowe informacje

 • umożliwiamy prolongatę spłaty kredytu do 12 miesięcy
 • w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim i nie posiadających rozdzielności majątkowej, warunkiem otrzymania kredytu jest przystąpienie do kredytu obu współmałżonków
 • informacja o ryzyku zmiany poziomu płaconej raty kredytowej, związanym z ewentualnym wzrostem oprocentowania kredytu

Jakie dokumenty przygotować

 •  

  dowód osobisty oraz drugi dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość

 •  

  dokumenty potwierdzające źródło i wysokość uzyskiwanych dochodów (rodzaj dokumentów zależy od źródła, z jakiego uzyskiwane są dochody)

 •  

  dokumenty identyfikujące spłacane zobowiązania

 •  

  odpis z księgi wieczystej nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie pożyczki

 •  

  wycena nieruchomości sporządzona przez rzeczoznawcę majątkowego

Szczegółowych informacji o dokumentach wymaganych przy składaniu wniosku udzielą Ci nasi konsultanci.

Ubezpieczenie nieruchomości

Zapewnij sobie i bliskim spokój przy spłacie kredytu mieszkaniowego lub pożyczki hipotecznej. Skorzystaj z atrakcyjnego ubezpieczenia nieruchomości w TUW Pocztowe. Ubezpieczenie możesz zawrzeć w wariancie pełnym lub podstawowym.

Dowiedz się więcejna temat: Ubezpieczenie nieruchomości
Ubezpieczenie nieruchomości

Ubezpieczenie PTUW/PTUnŻ

UBEZPIECZENIE DO KREDYTU I POŻYCZKI HIPOTECZNEJ

Więcejna temat: Ubezpieczenie PTUW/PTUnŻ UBEZPIECZENIE DO KREDYTU I POŻYCZKI HIPOTECZNEJ

Spis treści

Jak otrzymać kredyt

Zostaw swoje dane kontaktowe lub zadzwoń na Infolinię i porozmawiaj o kredycie z naszym konsultantem.

Zapytaj o hipoteczny kredyt konsolidacyjny:

przez internet

ZŁÓŻ WNIOSEK

przez telefon

801 100 500  lub  52 34 99 499Użyj numeru telefonu
Jak to działa?

Zacznij wypełniac wniosek:

 

Jesteś klientem Banku Pocztowego i masz problem ze spłatą kredytu w Banku Pocztowym?
Sprawdź jak możemy Ci pomóc.

Tabele i dokumenty

 •  

  Opłaty i prowizje dotyczące kredytów(.www)

 •  

  Oprocentowanie kredytów(.www)

 •  

  Zaświadczenie z zakładu pracy - kredyt pocztowy(.pdf)

 •  

  Zaświadczenie z zakładu pracy - kredyt mieszkaniowy(.pdf)

 •  

  Wniosek o restrukturyzację kredytu dla klientów detalicznych wnioskujących o zmianę warunków spłaty kredytu lub pożyczki(.pdf)