3-miesięczna lokata i fundusz Pocztowy SFIO

(Pocztowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty)

Lokata z Funduszem
30/70

Jeśli chcesz zwiększyć swoją szansę na zysk z funduszu, wybierz
Lokatę z Funduszem 30/70:

 • 30% pieniędzy na 3-miesięcznej lokacie 4% w skali roku,
 • 70% pieniędzy w funduszu przez min.12 miesięcy,
 • wpłata minimalna: 5 000 zł (1 500 zł na lokatę i 3 500 zł na fundusz),
 • 0% prowizji za zakup funduszu.

Lokata z Funduszem
50/50

Jeśli chcesz więcej środków ulokować na lokacie o gwarantowanym kapitale (do wysokości gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego), wybierz Lokatę z Funduszem 50/50:

 • 50% pieniędzy na 3-miesięcznej lokacie 3,5% w skali roku,
 • 50% pieniędzy w funduszu przez min.12 miesięcy,
 • wpłata minimalna: 5 000 zł (2 500 zł na lokatę i 2 500 zł na fundusz),
 • 0% prowizji za zakup funduszu.

Fundusze do wyboru:

POCZTOWY
Konserwatywny

Skład:

 •  min. 60% Instrumenty Rynku Pieniężnego i Dłużnego emitowane przez Skarb Państwa lub NBP
 • do 40% depozyty bankowe
 • do 20% Instrumenty dłużne przedsiębiorstw

Ryzyko: Niskie

POCZTOWY
Obligacji

Skład:

 • do 100% dłużne papiery wartościowe


Ryzyko: Umiarkowane

POCZTOWY
Stabilny

Skład:

 • do 40% akcje
 • do 100% instrumenty dłużne i pieniężne

Ryzyko: Średnie

 

Nie wiesz, który Fundusz wybrać?  Porównaj Fundusze >>

Jak założyć Lokatę z Funduszem:

 

1. Udaj się do placówki Banku Pocztowego

Potrzebujesz mieć konto ROR w Banku Pocztowym

 

2. W placówce bankowej wypełnij ankietę inwestycyjną

Dowiesz się jakim jesteś typem inwestora i które Fundusze są dla Ciebie odpowiednie

 

3. Następnie wybierz lokatę i fundusz

Dokonasz wyboru odpowiedniej lokaty oraz jednego z trzech Funduszy.

Pieniądze z Lokaty z Funduszem możesz wypłacić wcześniej.

 • Jeżeli przed upływem 3 miesięcy wypłacisz pieniądze z lokaty – nie naliczymy Ci odsetek
 • Jeżeli wypłacisz pieniądze z części funduszowej przed upływem 12 miesięcy – naliczymy opłatę umorzeniową w wysokości 2% od kwoty odkupienia.

Kwota lokaty nie może być wyższa, niż kwota nabycia jednostek w Funduszu. Szczegółowe zapisy dotyczące Lokaty z Funduszem zawarte są w Regulaminie Lokaty z Funduszem.

 

Masz pytania o Lokatę z Funduszem?

Umów się na spotkanie w placówce Banku Pocztowego

Zapraszamy do placówki

ZNAJDŹ PLACÓWKĘ
Jak to działa?

Ważne informacje:

Informacje o sprzedaży krzyżowej

Lokata z Funduszem jest nabywana w ramach sprzedaży krzyżowej 3-miesięcznej lokaty i funduszu inwestycyjnego. Lokaty na taki sam okres oraz o analogicznym oprocentowaniu jak w ramach produktu Lokata z Funduszem nie można założyć oddzielnie.

Umowa Lokaty z Funduszem trwa 12 miesięcy. Po tym okresie, Twoje jednostki uczestnictwa zmieniają się w standardowe. Otwiera to nowe możliwości dla Twoich inwestycji. Dzięki temu, możesz konwertować je lub zamieniać na dowolne fundusze inwestycyjne w ofercie Banku, zgodnie z Tabelą Opłat Manipulacyjnych.

Bank nie pobiera opłat i prowizji od Lokaty z Funduszem. Jedynie w przypadku odkupienia funduszy w okresie pierwszych dwunastu miesięcy od założenia produktu pobierana jest opłata umorzeniowa.

Twoje środki, które zdeponowałeś w Banku Pocztowym S.A. na części lokacyjnej Lokaty z Funduszem, objęte są polskim systemem gwarantowania do 100 tys. EUR na osobę w Banku.

Informacje o ryzyku w inwestowaniu w fundusze inwestycyjne 

Niektóre fundusze inwestycyjne mogą być niezgodne z Twoimi: wiedzą, doświadczeniem, sytuacją finansową, tolerancją ryzyka lub celami inwestycyjnymi.

Inwestując w fundusze inwestycyjne, ryzykujesz utratę zainwestowanego kapitału. Wartości tytułów uczestnictwa funduszu mogą się zmieniać w zależności od sytuacji rynkowej.

Zanim zainwestujesz, zapoznaj się z dokumentami:

 • Prospektem informacyjnym POCZTOWY SFIO,
 • Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów
 • ostatnim zaudytowanym rocznym lub półrocznym sprawozdaniem finansowym.

Znajdziesz je na stronie internetowej IPOPEMA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych zarządzającego Funduszami oraz w placówkach bankowych – miejscach spotkań i na stronie.

Wyniki, które prezentujemy, są historyczne. Nie możemy zagwarantować, że powtórzą się w przyszłości.

Informacje o ryzyku związanym z lokatą

W przypadku zerwania lokaty przed terminem jej wykonania Klient nie otrzyma należnych odsetek.

Informacje o ryzyku związanym z Lokatą z Funduszem

Wszystkie ryzyka wymienione dla inwestowania w fundusze inwestycyjne oraz lokaty obowiązują dla Lokaty z Funduszem. Dodatkowo, w przypadku umorzenia funduszy inwestycyjnych nabytych w ramach Lokaty z Funduszem, w okresie pierwszych dwunastu miesięcy od założenia produktu, pobierana jest opłata umorzeniowa.

Informacja o opodatkowaniu

Od zysków, które osiągniesz w funduszach, możesz zapłacić podatek od dochodów kapitałowych. Jego wysokość zależy od Twojej indywidualnej sytuacji i może się zmienić w przyszłości.

Regulacje

Jeśli chcesz przystąpić do funduszy inwestycyjnych za naszym pośrednictwem, zapraszamy do placówki Banku Pocztowego, gdzie należy podpisać Umowę pośrednictwa oraz wypełnić ankietę inwestycyjną.

Tabelę Opłat Manipulacyjnych znajdziesz tutaj.

Pytania i odpowiedzi

1. Od jakiej kwoty mogę założyć Lokatę z Funduszem? Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Lokatę z Funduszem możesz założyć już od 5000 zł. W przypadku Lokaty z Funduszem 30/70, 1 500 zł wpłacasz na lokatę i 3 500 zł na fundusz. Przy wyborze Lokaty z Funduszem 50/50:, 2 500 zł wpłacasz na lokatę i 2 500 zł na fundusz.

2. Czy moje środki na lokacie są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny? Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Twoje środki, które zdeponowałeś w Banku Pocztowym S.A. na części lokacyjnej Lokaty z Funduszem, objęte są polskim systemem gwarantowania do 100 tys. EUR na osobę w Banku. Natomiast wierzytelności z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa nie są objęte ochroną gwarancyjną na podstawie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

3. Czy zakładając Lokatę z Funduszem muszę inwestować w fundusz inwestycyjny? Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Warunkiem otwarcia Lokaty z Funduszem jest nabycie Jednostek Uczestnictwa w Pocztowy SFIO

4. Gdzie mogę założyć Lokatę z Funduszem? Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Lokatę z Funduszem inwestycyjnym można założyć w każdej placówce Banku.

5. Czy Bank pobierze ode mnie opłatę za założenie Lokaty z Funduszem? Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Za otwarcie Lokaty z Funduszem nie jest pobierana opłata manipulacyjna.

pokaż więcej
zwiń
 

Dokumenty:

 

Regulamin:
 •  

  Regulamin Lokaty z Funduszem(pdf.)

 •  

  Warunki oferty Lokata z Funduszem (pdf.)

Fundusze inwestycyjne:
 •  

  Informacje o kosztach i opłatach dla usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych związanych z inwestycją w Lokatę z Funduszem(pdf.)

 •  

  Prospekt informacyjny(pdf.)

 •  

  Informacje MIFiD dla Klientów(www)

Zanim zainwestujesz w Fundusz Inwestycyjny POCZTOWY, zapoznaj się z informacjami zawartymi w:

 • prospekcie informacyjnym (w tym w statutach),

 • kluczowych informacjach dla inwestorów (w tym z informacjami o polityce inwestycyjnej oraz ryzyku związanym z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa POCZTOWE Fundusze Inwestycyjne).

Spis treści