Ubezpieczenia Pocztowe

Ubezpieczenia oferowane przez Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

Oferta ubezpieczeń kierowanych do Klientów Banku Pocztowego S.A. oraz osób nie posiadających produktów bankowych, a poszukujących ochrony ubezpieczeniowej.

Więcejna temat: Ubezpieczenia Pocztowe

Warta Moje Zdrowie oraz Warta dla Zdrowia

Indywidualne ubezpieczenie dla Klientów Banku Pocztowego S.A. oferowane przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A.

Więcejna temat: Warta Moje Zdrowie oraz Warta dla Zdrowia

Ubezpieczenie od utraty pracy oraz na życie

z Cardif Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce oraz Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A

UBEZPIECZENIE DO KREDYTU I POŻYCZKI HIPOTECZNEJ

Dowiedz się więcejna temat: Ubezpieczenie od utraty pracy oraz na życie z Cardif Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce oraz Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A UBEZPIECZENIE DO KREDYTU I POŻYCZKI HIPOTECZNEJ

Ubezpieczenie nieruchomości

UBEZPIECZENIE DO KREDYTU I POŻYCZKI HIPOTECZNEJ

Ubezpieczenie przygotowane dla Klientów korzystających z kredytu lub pożyczki hipotecznej w Banku Pocztowym. Ochrona dotyczy nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu lub pożyczki hipotecznej, i jest obowiązkowa. Obejmuje zdarzenia losowe takie, jak pożar, kradzież, włamanie, dewastację.

Więcejna temat: Ubezpieczenie nieruchomości UBEZPIECZENIE DO KREDYTU I POŻYCZKI HIPOTECZNEJ
Ubezpieczenie do kredytu i pożyczki hipotecznej w Banku Pocztowym

Ubezpieczenie na życie i od utraty pracy

UBEZPIECZENIE DO KREDYTÓW GOTÓWKOWYCH

Ubezpieczenie przygotowane dla Klientów korzystających z kredytu gotówkowego
w Banku Pocztowym. Zapewnia ochronę kredytobiorcy i jego bliskim na wypadek śmierci, trwałego inwalidztwa i pobytu w szpitalu na skutek nieszczęśliwego wypadku, kiedy spłata kredytu jest czasowo bądź trwale niemożliwa. Składka obliczana jest procentowo od kwoty zaciągniętego kredytu.

Więcejna temat: Ubezpieczenie na życie i od utraty pracy UBEZPIECZENIE DO KREDYTÓW GOTÓWKOWYCH
Ubezpieczenie kredytów gotówkowych w Banku Pocztowym

Spis treści