Ubezpieczenia Pocztowe

Ubezpieczenia oferowane przez Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

Oferta ubezpieczeń kierowanych do Klientów Banku Pocztowego S.A. oraz osób nie posiadających produktów bankowych, a poszukujących ochrony ubezpieczeniowej.

Więcejna temat: Ubezpieczenia Pocztowe

Ubezpieczenia, które współgrają

UBEZPIECZENIE DO KONT


Ubezpieczenia dla posiadaczy kont osobistych oraz Pocztowych Kont Firmowych w Banku Pocztowym.
Ubezpieczenia na życie, zdrowie i wypadek

Więcejna temat: Ubezpieczenia, które współgrają UBEZPIECZENIE DO KONT
Ubezpieczenie do kont w Banku Pocztowym

Ubezpieczenie PTUW/PTUnŻ

UBEZPIECZENIE DO KREDYTU I POŻYCZKI HIPOTECZNEJ

Więcejna temat: Ubezpieczenie PTUW/PTUnŻ UBEZPIECZENIE DO KREDYTU I POŻYCZKI HIPOTECZNEJ

Ubezpieczenie Cardif

UBEZPIECZENIE DO KREDYTU I POŻYCZKI HIPOTECZNEJ

Więcejna temat: Ubezpieczenie Cardif UBEZPIECZENIE DO KREDYTU I POŻYCZKI HIPOTECZNEJ

Ubezpieczenia Aviva

UBEZPIECZENIE DO KREDYTU I POŻYCZKI HIPOTECZNEJ

dla Klientów, którzy przystąpili do ubezpieczenia do 30 września 2017 roku.

więcejna temat: Ubezpieczenia Aviva UBEZPIECZENIE DO KREDYTU I POŻYCZKI HIPOTECZNEJ
Ubezpieczenia Aviva do kredytu i pożyczki hipotecznej w Banku Pocztowym

Ubezpieczenie nieruchomości

UBEZPIECZENIE DO KREDYTU I POŻYCZKI HIPOTECZNEJ

Ubezpieczenie przygotowane dla Klientów korzystających z kredytu lub pożyczki hipotecznej w Banku Pocztowym. Ochrona dotyczy nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu lub pożyczki hipotecznej, i jest obowiązkowa. Obejmuje zdarzenia losowe takie, jak pożar, kradzież, włamanie, dewastację.

Więcejna temat: Ubezpieczenie nieruchomości UBEZPIECZENIE DO KREDYTU I POŻYCZKI HIPOTECZNEJ
Ubezpieczenie do kredytu i pożyczki hipotecznej w Banku Pocztowym

Ubezpieczenie na życie i od utraty pracy

UBEZPIECZENIE DO KREDYTÓW GOTÓWKOWYCH

Ubezpieczenie przygotowane dla Klientów korzystających z kredytu gotówkowego
w Banku Pocztowym. Zapewnia ochronę kredytobiorcy i jego bliskim na wypadek śmierci, trwałego inwalidztwa i pobytu w szpitalu na skutek nieszczęśliwego wypadku, kiedy spłata kredytu jest czasowo bądź trwale niemożliwa. Składka obliczana jest procentowo od kwoty zaciągniętego kredytu.

Więcejna temat: Ubezpieczenie na życie i od utraty pracy UBEZPIECZENIE DO KREDYTÓW GOTÓWKOWYCH
Ubezpieczenie kredytów gotówkowych w Banku Pocztowym

Spis treści

Ubezpieczenia online

W związku z zakończeniem współpracy z dostawcą platformy ubezpieczeniowej -
Ubezpieczenia online nie będą już oferowane za pośrednictwem Banku Pocztowego.
W przypadku ewentualnych pytań dotyczących polis zawartych za pośrednictwem platformy "Ubezpieczenia online" prosimy o kontakt z Ubezpieczycielem zgodnie z danymi zawartymi w polisie ubezpieczeniowej"

 

Ubezpieczenia online w Banku Pocztowym