Rachunek dla deweloperów

Oferujemy dwa rodzaje Mieszkaniowych Rachunków Powierniczych: Otwarty Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy (OMRP) przeznaczony jest do gromadzenia środków pieniężnych wpłacanych przez Nabywców, z którego wypłata nastąpi po potwierdzeniu przez rzeczoznawcę ukończenia kolejnych etapów inwestycji według harmonogramu przedsięwzięcia deweloperskiego oraz Zamknięty Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy (ZMRP) – przeznaczony jest do gromadzenia środków pieniężnych wpłacanych przez Nabywców, z którego wypłata następuje jednorazowo, po przeniesieniu na Nabywcę prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego.

Korzyści dla Dewelopera:

 • wzrost wiarygodności na rynku i w oczach potencjalnych Nabywców
 • wzrost wiarygodności kredytowej w Banku
 • niezbędny do wykonania przedsięwzięcia deweloperskiego

Korzyści dla Nabywcy:

 • zapewnienie weryfikacji przez Bank przedsięwzięcia deweloperskiego
 • wzrost bezpieczeństwa środków pienieżnych wpłacanych na podstawie umowy deweloperskiej na poczet nabycia lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego – OMRP
 • zapewnienie pełnego bezpieczeństwa środków Nabywców przez cały okres budowy – ZMRP
 • wsparcie Banku w nadzorze realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego
 • zabezpieczenie środków pieniężnych zgromadzonych na Mieszkaniowych Rachunkach Powierniczych przed upadłością lub postępowaniem egzekucyjnym dewelopera

Jak otworzyć Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy:

Jeśli chcesz założyć Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy w Banku Pocztowym, wypełnij wniosek kontaktowy. Nasz doradca skontaktuje się z Tobą.

Skontaktuj się z nami:

przez doradcę

Znajdź doradcę

przez internet

Złóż wniosek
Jak to działa?

Tabele i dokumenty

 •  

  Tabela opłat i prowizji(.www)

 •  

  Wykaz dokumentów do otwarcia rachunku(.www)

 •  

  Wniosek o otwarcie rachunku (.www)

 •  

  Tabela oprocentowania(.www)

Spis treści